Våld i nära relationer

När allt fler arbetar hemifrån på grund av covid-19, ökar risken för våld i nära relationer. Det blir också svårare för utsatta att söka hjälp.

Staffanstorps kommun har utökat möjligheterna för dig som känner oro, är utsatt, eller är den som riskerar att utsätta någon i din närhet för våld eller hot om våld. Kriscentrum har dessutom utökat sina telefontider och ger möjlighet till sms-kontakt. Läs mer här: https://staffanstorp.se/omsorg-och-stod/akut-hjalp/vald-i-nara-relationer/

Du kan också nå Arbetsmarknadsförvaltningens vuxenenhet på vår jourtelefon: 0721-72 64 64