Gullåkraskolan byggs med inspiration från Uppåkra

Bilden: Så här kommer Gullåkraskolan att se ut när den invigs om knappt två år. Illustration: Wigot konsult AB

Våren 2022 kan 550 elever äntligen flytta från Borggårdsskolan och de provisoriska lokalerna i gamla Bråhögsskolan till Gullåkraskolan.
Den nya supermoderna skolan byggs med stor pedagogisk omsorg och inspiration från bland annat Uppåkra arkeologiska center
.

Staffanstorps kommun fortsätter sitt viktiga framtidsarbete med stora satsningar på skolan.
Den 20 januari i år inleddes markarbetena i Trekanten i norra Staffanstorp med schaktning och förberedelser för installationer av el och vatten, vilket var startskottet för uppförandet av Gullåkraskolan, en helt ny F-6-skola.
– Vi bygger väldigt funktionella skolor idag och vi bygger långsiktigt både pedagogiskt och kvalitetsmässigt. Detta är skolor som ska kunna stå under mycket lång tid, säger utbildningchef Krister Åkesson.
– Men, tillägger han, ett skolhus i all ära. Det är alltid risk vid ett nybygge att det blir mest fokus på själva huset. Vi får inte glömma att det är vad som sker inne i huset, det pedagogiska uppdraget och arbetet, som är det viktigaste.

Uppåkraskolan förebild

– Vi har haft Uppåkraskolan som referensobjekt i planeringen. Vi har utgått från den som vår senast byggda skola, gjort studiebesök, pratat med skolledning och elever om vad de upplevt som bra eller mindre bra. Det har varit en utgångspunkt. Därefter har vi mött olika verksamheter på nuvarande Anneroskolan och Borggårdsskolan, skolledning, pedagogisk personal, idrottslärare, praktiskestetisk personal, fritidspersonal, personal från elevhälsan, alla har fått vara med i processen.
Även säkerhetspersonal och kostchefer har varit delaktiga i planeringsarbetet.
– Skolan har processats fram under ett år, där rektor Cecilia Dufwa och jag tillsammans med arkitekt, Staffanstorps kommunfastigheter arbetat fram en bra planlösning. Därför har vi har stora förhoppningar på den pedagogska miljön överhuvudtaget.

Mindre enheter

– Vi arbetar med samma pedagogik som på Uppåkraskolan med hemvister formade som studietorg med tre klassrum och tillhörande grupprum i varje hemvist. En tanke är att varje hemvist ska upplevas som en mindre enhet och kännas greppbart för eleverna. Vi har pratat med elever på Uppåkraskolan som säger att det precis så de känner det.
– Vi har även samlat utrymmena för de praktiska och estetiska ämnena idrott, slöjd, musik och bild i direkt anslutning till varandra.
De senaste åren har en rad skolor i Staffanstorps kommun nybyggts eller renoverats. Baldersskolan totalrenoverades och återinvigdes i januari 2013, nya Mellanvångsskolan invigdes i januari 2015 och Uppåkraskolan i Hjärup invigdes hösten 2016.
– Vi kan absolut säga att Uppåkraskolan tog del av erfarenheterna från Mellanvångsskolan och idag tar vi del av erfarenheterna från Uppåkrskolan när vi bygger Gullåkraskolan, konstaterar projektledare Anna Russel och VD Hampus Trellid på Staffanstorps kommunfastigheter.

Skofri skola

– Det blir en helt skofri skola vilket gör miljön behagligare, lugnare och tystare.
Idrottshallen blir en integrerad del av skolan. Barnen ska kunna gå inomhus till idrottshallen utan skor och utan att behöva gå ut. Idrottshallen kommer också att tjäna som samlingsplats, som så kallad aula, berättar projektledare Anna Russel och VD Hampus Trellid på Kommunfastigheter.
Det är NCC som bygger den nya skolan som får totalt 4000 kvm i varje plan i två våningar med ljusa moderna lokaler och byggs i hållbara material, prefabstomme och tegel samt en del betong. Skolans korridorer och idrottshall förses med akustikpanel för att dämpa ljudnivåerna, precis som i Uppåkraskolan.
Även utemiljön är väl tilltagen. Ytorna består av drygt 9000 kvm vilket ger cirka 16,8 kvm att röra sig på per elev om alla är ute samtidigt. Där ska skapas en mindre scen, en storytellingplats med lite växtlighet, en liten hinderbana, en löparbana samt en solskyddad sandlåda för de minsta barnen.

Eleverna blir delaktiga

– Vi har arbetat med inspiration från Uppåkra och vendeltiden både utomhus och inomhus, berättar Anna Russel. Vi får pergolor målade i en guldfärg som vi hoppas ska leva upp till förväntningarna, det ska byggas liten utescen inspirerad från vendeltiden och det kommer att finnas utsmyckningar både inomhus och utomhus inspirerade från vendeltiden.
– Utsmyckningarna ska vi ta fram genom ett jättekul projekt där de blivande eleverna ska vara med och rita egna bilder inspirerade från Uppåkra, som arkitekten sedan ska ha som underlag när utsmyckningen inomhus och utomhus sätts samman.

Av Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Bilden: Så här kommer Gullåkraskolan att se ut när den invigs om knappt två år. Illustration: Wigot konsult AB

.