Miljöenheten informerar

Miljöenheten i Staffanstorps kommun har tidigare gått ut med information med åtgärder som dagligvaruhandel kan vidta i syfte att minska smittspridningen av COVID-19. Sedan dess har Svensk dagligvaruhandel kommit ut med rutiner för sina medlemmar som baseras på folkhälsomyndighetens allmänna råd samt Livsmedelsverkets rekommendationer.

Under onsdagen den 17 april genomförde Miljöenheten en kontroll av dagligvaruhandelns arbete med att minska smittspridningen av COVID-19. Samtliga besökta butiker hade vid kontrolltillfället applicerat de rutiner som Svensk Dagligvaruhandel rekommenderade och som var relevanta för respektive verksamhet, beroende på storlek samt inriktning.

Vill ni läsa mer om Svensk Dagligvaruhandels arbete med COVID-19 klicka här