Cykelväg vid Lundavägen rustas upp

En cyklist på väg. Foto: Pixabay

I månadsskiftet april-maj startar arbetet med att rusta upp cykelvägen utmed Gamla Lundavägen, mellan Åkarp, Hjärup och Lund. Lagom till det stora tågstoppet i augusti kommer vägen att ha ny beläggning och en ny sträckning på vissa delar.

Cykelstråket mellan Malmö och Lund är ett av Skånes mest trafikerade där orterna Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund ligger på lagom cykelavstånd från varandra. På flera ställen är vägen smal, cyklisterna delar körbana med gående, och på ett par ställen måste cyklisterna korsa Gamla Lundavägen.

När Trafikverket nu rustar upp cykelvägen mellan Åkarp och väg 108 i Lund kommer den att ligga på östra sidan om Gamla Lundavägen, på hela sträckan. I höjd med Hjärup byggs en ny anslutning till väg 896 mot Lomma. Övriga delar av sträckan får ny beläggning och belysningen på sträckan förbättras. Läs mer om arbetet på Trafikverkets hemsida genom att klicka här.

Fordonstrafik påverkas

Arbetet med den nya cykelvägen startar preliminärt i slutet av april, då etablerar entreprenören sig, märker ut arbetsområde och börjar mäta in sträckan. I början av maj är arbetet igång och i juli beräknas det mesta vara klart.

Under bygget kommer fordonstrafiken på Gamla Lundavägen att påverkas under vissa tider och på några sträckor. Trafiken regleras med ljussignaler. Det kommer vara möjligt att cykla på sträckan under byggtiden med undantag för vissa nätter då vägen asfalteras.

Klart till sommarens tågstopp

Den nya och upprustade cykelvägen blir ett viktigt alternativen för pendlare utmed sträckan Malmö-Lund när järnvägen stänger i sommar, från 22 augusti klockan 23.00 till och med 28 augusti. Då ska de tillfälliga spåren genom Åkarp och Hjärup, och nya spåren genom Arlöv, kopplas in. Under inkopplingen är järnvägstrafiken helt avstängd mellan Malmö och Lund. Ersättningsbussar sätts in, men en bättre cykelväg på sträckan kan också vara ett pendlingsalternativ.

Fyra spår mellan Malmö och Lund beräknas vara i full drift 2024.

Du kan läsa mer om projektet på Trafikverkets hemsida: Fyrspåret Malmö-Lund