Följ den politiska debatten

Kommunfullmäktiges möte i före detta biblioteket, Staffanstorp. Foto: Lisbeth Svensson

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, onsdag den 6 maj , klockan 17. Vid sammanträdet kommer bland annat ärenden årsredovisning 2019 för Staffanstorps kommunkoncern, förvaltad stiftelse 2019, dataskyddspolicy, informationssäkerhetspolicy, fyllnadsval samt svar på motioner att behandlas.

Läs dagordningen här

Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i Medborgarhuset (före detta biblioteket) i Staffanstorp, men på grund av rådande situation med corona, rekommenderar vi dig att följa sammanträdet via webbsändning.

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde på läsplattor och i smarta mobiler. Du kan också följa kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand när webbsändningen är redigerad.

Länk till webbsändning