Covid-19: Forskarna behöver din hjälp

En bild på hur applikationen ser ut.

En minut varje dag. Så lång tid tar det för att bidra till att ge en samlad överblick av hälsotillståndet i landet och minska spridningsrisken av coronaviruset covid-19. I en gratisapp som nu lanseras i Sverige av forskare från Lunds universitet kan du rapportera dina symtom och därmed hjälpa till att stärka kunskapen om covid-19.

Forskarna bakom studien Paul Franks, professor i genetisk epidemiologi, och Maria Gomez, professor i fysiologi, hoppas att data från appen ska ge en bättre bild av sjukdomsförloppet kring covid-19 och varför vissa drabbas lindrigt och andra blir svårt sjuka och till och med dör.

Staffanstorps kommun stödjer forskningsprojektet och kommer att ta del av informationen som genereras. Något som kan leda till mer precisa beslut för att begränsa coronasmittan.

– Jag uppmanar alla invånare och anställda i Staffanstorps kommun att delta i studien så att vi kan få ett bättre geografiskt underlag när vi ska fatta beslut om åtgärder för att begränsa coronasmittan, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).

Appen har utvecklats i London och används numera i England, USA och Sverige. Det jobbas intensivt för att lansera appen i andra länder. Paul Franks har tillsammans med Maria Gomez anpassat appen så att den kan användas i Sverige. De har nu inlett en forskningsstudie för att ge en samlad överblick av hälsotillståndet i landet.

– Med underlaget från appen kan vi närmast i realtid följa smittan och bli mer precisa i kommunens beslut. Exempelvis om vi behöver stänga ner vissa verksamheter eller gå upp i högre nivå gällande skyddsmaterial inom äldreomsorgen, säger Christian Sonesson.

– Det är exakt så som appen är tänkt att användas. Ju fler människor som använder den desto bättre. Vi är glada att Staffanstorp ser potentialen i det här forskningsprojektet och de kan bli pionjär när det gäller att visa hur detta kan vara till nytta, säger Maria Gomez, professor i fysiologi vid Lunds universitet.

Strax över 100 000 svenskar har hittills bidragit med forskningsdata. Ju fler som använder appen dagligen ju bättre blir underlaget till bland annat kommunerna.

– Ju mer detaljerad kunskap vi får, desto lättare blir det för oss att göra en bra planering av verksamheten, säger Leila Misirli, chef för omsorgsförvaltningen i Staffanstorps kommun.

Stärka kunskaperna

I appen svarar du på frågor om din hälsa, oavsett om du är frisk eller sjuk. Det tar ungefär en minut för att bidra till att minska risken för spridning av covid-19 och stärka kunskaperna om virussjukdomen. Syftet med appen är bland annat att ta reda på i vilka delar av landet risken för smitta är hög och vilka faktorer som ökar risken för att bli allvarligt sjuk.

Det är viktigt att veta att appen inte ställer någon diagnos och inte heller erbjuder någon sjukvårdsrådgivning. Om du känner dig sjuk kontakta din vårdcentral eller ring 1177 alternativt 113 13.

Data används för forskning

All information hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer endast att användas för forskning och inte för kommersiella ändamål. Användande av appen och därmed deltagande i forskningsstudien är helt frivilligt och studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Du måste vara 18 år eller äldre för att delta i forskningsstudien.

Mer information om appen kan du läsa på Lunds universitets hemsida Covid-19 app

Se ett videoklipp där professor Paul Franks berättar mer om appen (klippet är på engelska):