Covid-19: Visir ska användas av vårdpersonal

Skyddsvisir. Foto: CDC/Unsplash

Personal i kommunal hemsjukvård och i hemtjänst ska använda visir vid samtliga besök. Det beslutet har fattats av omsorgsnämnden.

Beslutet gäller all hemtjänstpersonal, även privata utförare och Staffanstorps kommunala hemsjukvård. Visir ska bäras av personalen vid alla besök, även hos brukare som inte har några sjukdomssymptom på coronaviruset covid-19.

I beslutet framgår att ”visiren ska användas oavsett andra rekommendationer” för att skapa en ökad trygghet för både personal och brukare.

Beslutet har fattats av Birgitta Heyle-Wiahl (M), ordförande i omsorgsnämnden. Ta del av beslutet genom att klicka här.

Mer information

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sjukvård och myndigheter där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Här besöker du sidan a.

Information på olika språk om hur du kan skydda dig och andra från smitta: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/