Konstaterat fall av covid-19 på äldreboende

En boende på ett äldreboendet har fått covid-19. Det är det första och hittills enda konstaterade fallet inom äldreboendena i Staffanstorps kommun.

Läs mer

Vård- och omsorgspersonal testas för covid-19

Från och med den 14 maj startar provtagning för covid-19 av personal i Staffanstorps kommun med symtom som arbetar inom vård och omsorg. Sedan en vecka testas vård- och omsorgspersonal i ett pilotprojekt i […]

Läs mer

Tekniskt problem med fakturor

På grund av ett tekniskt problem har samtliga barnomsorgs- och äldreomsorgsfakturor för maj månad skickats ut i pappersformat. De kunder som har E-fakturor har felaktigt fått sina fakturor i pappersformat istället. Vi beklagar det […]

Läs mer