Konstaterat fall av covid-19 på äldreboende

Bild på coronavirus (covid-19).

En boende på äldreboendet Magnoliagården har fått covid-19. Det är det första och hittills enda konstaterade fallet inom äldreboendena i Staffanstorps kommun.

Samtliga äldreboenden i Staffanstorps kommun har haft besöksförbud sedan den 12 mars.

– Vi införde besöksförbud som en av de första kommunerna i landet, flera veckor före det nationella förbudet började att gälla. Det är väsentligt att förbudet respekteras fullt ut. Det är också helt avgörande att testningen av personal inom äldreomsorgen kommer igång, det ansvaret vilar på regionsjukvården, säger Birgitta Heyle-Wiahl (M), omsorgsnämndens ordförande.

Kommunen har begärt information från Förenade Care, som driver äldreboendet Magnoliagården, om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av det konstaterade fallet av covid-19. Förenade Care uppger bland annat att personen hålls isolerad, att anhöriga är underrättade, att den personal som är på den drabbade avdelningen inte arbetar utanför denna samt att två personer i personalen är hemskickade och provtagna.

Skyddsvisir obligatoriskt

Staffanstorps kommun har genom dialog, idag den 14 maj, med de olika omsorgsutförarna för äldreboenden inom kommunen kommit överens om att användning av skyddsvisir blir obligatoriskt, oavsett om smitta misstänks eller inte.

Staffanstorps kommun kommer också fortsättningsvis kontinuerligt och öppet informera kring händelseutvecklingen kring corona/covid-19 i kommunen.

Mer information

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sjukvård och myndigheter där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Här besöker du sidan a.