Vård- och omsorgspersonal testas för covid-19

Bild på coronavirus/covid-19. Foto: CDC/Unsplash

Från och med den 14 maj startar provtagning för covid-19 av personal i Staffanstorps kommun med symtom som arbetar inom vård och omsorg.

Sedan en vecka testas vård- och omsorgspersonal i ett pilotprojekt i Kristianstads kommun. Nu stärks provtagningen upp och breddas till Skånes alla 33 kommuner. Beslutet från Region Skåne gäller vård- och omsorgsverksamheter både i kommunal och privat regi.

Provtagning ska endast göras på vård- och omsorgspersonal som har insjuknat med feber och/eller luftvägssymtom eller plötsligt luktbortfall och det ska ske inom 72 timmar från första symtom. De som blir sjuka ska kontakta sin enhetschef eller motsvarande, som tar beslut om provtagning ska erbjudas eller inte, säger Håkan Miörner, medicinsk rådgivare, Region Skåne.

Eftersom det fortfarande är brist på provtagningskapacitet kommer inledningsvis endast personal som har ett vård- och omsorgsnära arbete inom äldreboenden, hemtjänsten och LSS-boende att kunna testas. Prioriteringen avser även de verksamheter kommuner har på entreprenad.

För mer information besök Region Skånes hemsida.

Mer information

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sjukvård och myndigheter där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Här besöker du sidan a.