Internationell Engelska Skolan etableras i Staffanstorp

Drönarbild över Vikhem sensommar 2019.

I år sätts spaden i marken för bygget av Internationella Engelska Skolan (IES) i Staffanstorp. Under hösten 2022 beräknas en grundskola och en förskola stå klart på Vikhem.

Grundskolan omfattar F-9 för 600 barn och förskolan 200 barn fördelat på tio avdelningar. IES etableras i det växande villaområdet Vikhem i Staffanstorp.

‒ Jag känner att Internationella Engelska Skolan står för många liknande värden som Staffanstorps kommun. Ordning och reda, resultat och det höga värdet av kvalitativ utbildning. De tillför också ytterligare en möjlighet för våra kommuninvånare att välja skola. Därför välkomnar jag IES till kommunen som en samarbetspartner för våra barns framtid, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).

Hemsö, som bland annat byggt Uppåkraskolan och äldreboendet Vardaga på Vikhem, kommer ansvara för projektet. Byggstart beräknas till fjärde kvartalet 2020 och planen är att skolan ska stå klar till höstterminen 2022.

‒ Vi är glada över vårt positiva samarbete med kommunen och att vi nu får fortsätta att utveckla samhällsfastigheter i det växande Staffanstorp. Tillsammans med Internationella Engelska Skolan kan vi nu möta behovet av fler grundskoleplatser i kommunen, säger Robert Cardell, Projektutvecklare på Hemsö.

‒ Vi är stolta över det förtroende vi fått och ser fram emot att bidra till kommunens utbildningssatsning med en internationellt präglad skola av hög kvalitet, säger Anna Sörelius Nordenborg, vd för Internationella Engelska Skolan.