Ceremoni för nya svenska medborgare flyttas fram

Svensk flagga. Foto: Unif/Pixabay

Staffanstorps kommun har sedan ett antal år anordnat en ceremoni för nya svenska medborgare i samband med Sveriges nationaldag den 6 juni. På grund av den pågående situationen med covid-19 kommer inte medborgarskapsceremonin att genomföras som planerat på nationaldagen.

Staffanstorps kommun kommer att bjuda in till en medborgarskapsceremoni längre fram. När ett nytt datum är bestämt kommer kommunen att skicka en personlig inbjudan per post till de som är bosatta i Staffanstorps kommun och som 2019 blev nya svenska medborgare.

Rickard Svensson
Kommunfullmäktiges ordförande