Fortsatt nöjda företagare i kommunen

Vy över Staffanstorp.

Den 26 maj släppte Svenskt näringsliv enkätsvaren på den undersökning som gjordes under första kvartalet 2020. Staffanstorp fick högst betyg av alla skånska kommuner.

Med glädje ser vi att Staffanstorps kommuns företagare är fortsatt nöjda med att vara företagare i Staffanstorps kommun. På en skala mellan 1-6 (från dåligt till utmärkt) fick kommunen i det sammanfattande omdömet 4,1, vilket är högst i Skåne.

– I Staffanstorp har näringslivsfrågorna en central roll i kommunen. Vi har ett öppet klimat med högt till tak. Det geografiska läget mellan Malmö och Lund, närheten till skolor och tillgång till utbildad personal, bra kommunikationer samt närhet till flygplatser och hamnar ger oss de bästa av förutsättningar. Det är det gemensamma arbetet mellan kommun och företagare som skapar denna kreativa kommun som Staffanstorp är att driva sitt företag i, säger Annika Wallin Jalgén, vd för Business Port Staffanstorp.

Grafik som visar företagsranking Staffanstorps kommun (orange färg) jämfört med rikssnittet (kvartal 1 2020). Företagsomdöme i Staffanstorps kommun jämfört med rikssnittet. För 2020 visas resultat från kvartal 1 i undersökningen som gjorts av Svenskt näringsliv.

 

Frågan om det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen väger tungt i Svenskt Näringslivs ranking, där Staffanstorps kommun rankas bland de tre främsta i Sverige (2019). Företagarna får utifrån sina egna preferenser ange hur bra de upplever att företagsklimatet i kommunen är.

Frågorna ställdes under januari till mars i år där 3 740 skånska företagare deltog. Rankingen för 2020 presenteras den 23 september då alla enkätsvar från undersökningarna vägs in.

Läs mer på Svenskt näringsliv samt om det lokala företagslivet på businessport.se!