Renspolning av vattenledningsnätet i Staffanstorp

Luft och vattenspolning Foto: Svapipe

På uppdrag av Staffanstorps kommun kommer Svapipe AB från den 1 juni och fyra veckor fram utföra renspolning av vattenledningsnätet i Staffanstorps ytterområden. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Renspolningen kommer att utföras i tre etapper under tre år

Måndagen den 1 juni börjar vi spolningen med etapp 2 som omfattar Gullåkra, Knästorp, Bjällerup, Vallby och Kyrkheddinge. Berörda fastigheter är också informerade via brev.

Mer information

Här kan du också läsa mer om arbetet och hur det utförs.

För ytterligare information kontakta Svapipe AB
Håkan Jakobsson 0733-69 36 03 eller Robert Bromell 0733-69 36 06