Årets arbetslag 2020

Priset till Årets arbetslag går till arbetslaget i förskoleklass på Mellanvångssskolan. Arbetslaget består av följande pedagoger: från vänster Katarina Persson, Lotta Prumell, Ana Sadowski, Daniel Kristiansen, Johanna Wahlgren och Tea Lindbom. 

Arbetslagets struktur och utmärkta förmåga till samarbete i alla lägen i kombination med höga förväntningar och starka tro på eleverna har skapat en synnerligen dynamisk miljö. En miljö där elever såväl som pedagoger utvecklas till nya nivåer.

– Genom sitt engagemang har de skapat en trygghet i gruppen med struktur, tydliga mål och en stimulerande miljö där elevernas lärande är i fokus hela dagen. Arbetslaget har på bästa sätt dragit nytta av en ny organisation och skapat något nytt och varaktigt. De vågade prova och utmana normerna och lyckades. Det är en fröjd att vara med på deras arbetslagsmöten och se upplägg och struktur, säger rektor Henrik Carnhede. De är digitala, lösningsfokuserade, fördelar uppgifter, skriver protokoll och arbetslaget tar gemensamt ansvar för allt som rör gruppen och individerna.

Verksamheten utvärderas ständigt och resultaten kan analyseras och ligga till grund för kommande arbete. Alla i arbetslaget vill utveckla och utvecklas och drar nytta av att olika personer är bra på olika saker.

De har allt som krävs för att vara ett vinnande lag och har bidragit med att skapa ett inspirerande och hållbart koncept för framtiden. Genom ett medvetet arbete, höga förväntningar och med siktet inställt på en hög måluppfyllelse har de fått gruppen att känna glädje i att kunna läsa sina första ord och magin i att kunna räkna.

Arbetslaget får 30 000 kronor som ska användas till fortbildning.

Priset delades ut den 2 juni av ordförande i utbildningsnämnden Åsa Ekstrand (M).