Årets lärare 2020

På bild, till vänster, Åsa Ekstrand och till höger årets lärare Helena Rameke.

Varje år delar Staffanstorps kommun ut pris till årets lärare. Det är ett sätt för kommunen att lyfta goda pedagogiska förebilder. Det finns många väldigt duktiga lärare i kommunen och i år har priset gått till Helena Rameke på Baldersskolan.

Helena är en av Baldersskolans stora guldkorn! I hennes klassrum är det ingen tvekan om vems arena det är och dagligen lyfts hennes lärargärning som något positivt hos eleverna.

Hennes engagemang i eleverna och deras lärande får Helena att inte bara bli väl omtyckt av eleverna och deras vårdnadshavare, men får också eleverna att nå höga resultat. Hon har höga förväntningar på sina elever, men med en tydlighet och genom ett relationellt ledarskap får hon eleverna att vilja vidareutvecklas och skapa självständighet i sitt lärande.

För Helena är det viktigt att varje elev når sin absoluta potential och med det kommer också en variation av undervisningsmetoder. Detta får Helenas undervisning att hålla hög kvalitet!

Vidare hörsammar hon elevernas tankar och låter dem vara med och planera samt utvärdera undervisningen. Elevinflytandet som Helena skapar ger eleverna en känsla av delaktighet, vilket också lockar dem till hennes undervisning.

Helena har ett genuint skolutvecklingsintresse som också inspirerar kollegor och verksamheten framåt. I rollen som förstelärare så har hon varit med och utvecklat Baldersskolan till den skola den är idag. Hon är viktig för såväl elever, kollegor och rektor och hon är värd att hyllas för den fantastiska lärare hon är!

Priset är 10 000 kronor och pengarna ska användas till fortbildning.

Priset delades ut den 3 juni.