Rapporterade fall av covid-19 i Staffanstorps kommun

Bild på coronavirus covid-19. Foto: Unsplash

Sedan utbrottet av coronaviruset covid-19 tidigare i år har Staffanstorps kommun infört en rad restriktioner för att minska smittspridningen. Beslut som har gett resultat. Fram till juni har sju fall av covid-19 konstaterats i kommunen.

Staffanstorps kommun har under de senaste fyra månaderna intensifierat arbetet mot smittspridning genom att bland annat införa besöksförbud på äldreboenden, krav på skyddsutrustning för vårdanställda (hemtjänst, äldreomsorg) och infört begränsningar av fysiska möten och besökstider i och till Rådhuset.

Av omkring 1 200 anställda (kommun inklusive privata aktörer inom vården) har sex personer smittats av covid-19 under 2020. Samtliga fall av smitta har hanterats enligt de riktlinjer som finns och de smittade har under sjukdomsförloppet inte varit i tjänst. De flesta har idag tillfrisknat.

I maj konstaterades även ett fall av covid-19 smitta på ett äldreboende. Det är hittills det enda fall inom äldreboendena i Staffanstorps kommun. Personen har idag tillfrisknat.

Staffanstorps kommun kommer fortsättningsvis kontinuerligt och öppet informera kring händelseutvecklingen kring corona/covid-19 i kommunen.

Mer information

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sjukvård och myndigheter där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Här besöker du sidan a.