Begränsad framkomlighet på Russvägen i Staffanstorp

Från vecka 24 påbörjas arbetet med att lägga nya vattenledningar vid Russvägen 12 i Staffanstorp. Detta kommer att påverka framkomligheten i trafiken samt en hel del tung trafik med lastbilar och grävmaskiner.

VA-verket utför byte vattenledningar, spillvattenledningar, ventiler och brunnar från Russvägen 12 ut till cykelbanan öster om vägen. Framkomligheten med bil till de fastigheter som ligger i arbetsområdet blir begränsad. Trafiken kommer att ledas om där det behövs. Arbetet kommer att pågå under juni och juli.

Vi hoppas på förståelse för de störningar som kommer att att uppstå under arbetets gång

Arbetet utförs av PEAB Sverige AB.
Har du några frågor kontakta Lars-Peter Lindqvist 0733-37 48 10 eller Clas Svensson 0733-37 49 53.