Årets guldkorn 2020

Till höger Åsa Ekstrand, utbildningsnämnden.. Till vänster årets guldkorn Rasmus Pernesten.

Årets Guldkorn går till Rasmus Pernesten i 9B på Hagalidskolan. För nionde gången delar Utbildningsnämnden ut ett pris, Guldkornet, till en elev som uppvisat skolprestationer av extraordinär karaktär.

Utbildningsnämnden har utifrån inkomna nomineringar beslutat om 2020 års pristagare med motiveringen:

”Rasmus har kämpat med att läsa sedan skolstart i årskurs 1. Hans outtröttliga vilja har gjort honom till en mycket god läsare och hans skolresultat är fantastiska. Rasmus har även deltagit och tagit initiativ till en utbildning i läs- och skrivsvårigheter både för personal och elever. Rasmus är en mycket god förebild, som gärna hjälper sina klasskompisar.”

Priset är ett presentkort på 3 000 kronor och delades ut på skolavslutningen den 9 juni. Prisutdelaren var Åsa Ekstrand (M), ordförande i utbildningsnämnden, till vänster på bilden.