Vatten- och avloppsarbete på Flisvägen i Staffanstorp

Trafikavspärrning Illustration: Alva Esping

Staffanstorps kommuns VA-verk utför utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnätet till industriområdet på Hemmestorp i Staffanstorp. Renoveringen påbörjas fredagen den 12 juni och beräknas pågå till mitten av juli.

Arbetet börjar på Flisvägen norr om Barkvägen sidan om Vesumsvägen. Vi bygga ut vatten- och avloppsledningar till nya industribyggnader på Hemmestorp. Detta projekt kommer att pågå under 4 veckor mellan 12/6-10/7

Mindre störningar i trafiken kan förekomma. Följ väganvisningar under arbetets gång

Arbetet utförs i samarbete med VA-Gruppen, Bengt Malmgren som Platschef 0705-45 49 03