Hagalidskolan har fått utmärkelsen “Ett skolbibliotek i världsklass”

Till vänster Malin Präntare biträdande rektor, till höger Maria Glane bibliotekarie

Hagalidskolan har fått utmärkelsen ”Ett skolbibliotek i världsklass” som delas ut av fackförbundet DIK för åttonde året i rad.

Biblioteket på Hagalidskolan har en biblioteksplan som sträcker sig fram till och med 2022. Målet med biblioteket är att det ska vara en väl använd resurs på skolan i arbetet med läsfrämjande aktiviteter och MIK (medie och kommunikationskunnighet).

– Hagalidskolans språklärare ser till att litteraturen är kärnan i undervisningen. Lärarna använder litteratur och läsupplevelser för att utveckla elevernas förmågor med goda resultat. Det innebär att vi har ett stort antal klassuppsättningar tillgängliga. Vi arbetar för att utveckla biblioteket så att det blir en självklar del av skolans vision, säger Maria Glane som är bibliotekarie på Hagalidskolan.

Böcker i bibliotek

Biblioteket arrangerar även teman i form av tävlingar och utställningar. I februari ställde de ut Ravensbruck – de som levde där och idag visas skolans utvecklingsarbete kring den pedagogiska helhetsidén i biblioteket i form av en enkätsammanställning. På biblioteket kan eleverna även spela brädspel eller ta plats i en soffa för att koppla av en stund med eller utan en god bok.

Författarbesök är också uppskattade arrangemang. Årskurs åtta har de senaste tre åren fått träffa Charlotte Cederlund, Patrik Lundberg och senast Mårten Melin som arrangerade diktverkstad.

– I dagarna kartlägger vi behovet av MIK på skolan för att bibliotekarien ska kunna stötta upp med sin kompetens på området. MIK – medie och informationskunnighet –  är ett stort område som handlar om källor, trovärdighet, källkritik, upphovsrätt och mycket annat intressant, säger Malin Präntare biträdande rektor. Här är bibliotekarien en viktig resurs i klassrummen.

Boknyheter

Maria tycker det är positivt att skolan arbetar systematiskt med skolbiblioteket för att det ska få en större betydelse. Hon träffar Malin ett par gånger varje månad för att följa upp och planera.

Juryn har premierat ansökningar där det tydligt framgår hur skolbiblioteksverksamheten följs upp och utvärderas som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Grattis till Hagalidskolan!

Länk till alla skolor som fått utmärkelsen 2020