För dig som är äldre och känner oro eller ensamhet med anledning av pågående pandemi

Trivselpunkten genom Hjärnkoll erbjuder nu gruppsamtal via telefon, där du får möjlighet att prata om ditt mående med andra i samma situation. Gruppsamtal består av tre till fem personer från samma ort och leds av en seniorambassadör från Hjärnkoll som själv vet hur det är att ha oro eller ångest. Möjligheten är för dig som är över 70 år och det enda du behöver är en telefon. Samtalen är gratis.

Så här går det till:

Anmäl intresse till Trivselpunkten på telefon 046-25 12 99

eller via mail: trivselpunkten@staffanstorp.se

När en grupp har bildats så får du besked om dag och tid för samtal.

Det finns ett fåtal platser kvar till första gruppen som startar den 23/6 kl 14.00.

Samtalsledaren ringer upp dig och gruppen pratas vid en gång i veckan i fyra veckor, och varje samtal är 60-90 minuter långt.

Samtalsledaren har utbildats för att säkerställa att varje samtal avslutas i positiv anda.

Vill du veta mer? Kontakta personalen på Trivselpunkten 046-25 12 99