Extra sommarbidrag 2020

Ungdomar badar. Foto: Pixabay

Nu kan föreningar söka verksamhetsbidrag för barn och unga i Staffanstorps kommun. Bidraget ska rikta sig till barn och unga i målgruppen mellan 12 till 18 år.

Med anledning av pågående pandemi, indragna sommarjobb, reserestriktioner och begränsningar av sommarlovsaktiviteter har beslut fattats för att utöka utbudet för ett aktivt och innehållsrikt sommarlov för barn och unga mellan 12-18 år. Det görs genom ett anslag om upp till 100 000 kronor riktat till föreningslivet i Staffanstorps kommun.

Social samvaro och fysisk aktivitet

Syftet med denna satsning är att få till meningsfulla aktiviteter för ungdomarna i kommunen under sommaren. Det handlar om social samvaro, men också om fysisk aktivitet för ungdomarna, givetvis utifrån myndigheternas rekommendationer.

Kommunens föreningar har möjlighet att söka bidrag för projekt som ökar aktiviteten hos barn och unga för genomförande mellan den 22 juni till och med 15 augusti.

Aktiviteterna ska vara i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv och öppna för alla inom varje projekts målgrupp.

Så gör du

Skicka in en kort ansökan via e-post till kultur- och fritid med er idéplan, budget, genomförandetid och målgrupp.

Man kan erhålla maximalt 2 000 kronor per arrangemang eller 10 000 kronor för en återkommande (minst fyra tillfällen) aktivitet.

Efter genomförd aktivitet vill vi ha en kort återkoppling på hur det gått, antal deltagare på aktiviteten och ålder på deltagare.

Har du mer frågor kring det extra sommarbidraget? Vänligen ta kontakt med kultur- och fritid via e-post eller ring kommunens växel 046- 25 11 00.

Beslutet har fattas av kommunstyrelsens ordförande. Här kan du ta del av beslutet kring Sommarbidrag 2020.

Mer information om coronaviruset (covid-19)

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sjukvård och myndigheter där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Här besöker du sidan a.