Staffanstorps kommun väl rustad i coronakrisen

Flygfoto över Staffanstorp centrum

Coronapandemin har blivit en stor påfrestning, inte bara för samhället i stort utan även för den globala konjunkturen. Osäkerheten är stor kring smittans effekter, inte minst på ekonomin. Hur påverkas Staffanstorps kommun av covid-19?

 Jag kan konstatera att vi är väl rustade och ekonomiskt uthålliga att klara oss igenom de svårigheter och utmaningar som coronapandemin innebär, på såväl kort som lång sikt.

 Det är så klart tufft även för Staffanstorp men det finns många andra kommuner som har det svårare, säger Cecilia Jansson, ekonomichef i Staffanstorps kommun.

Stark plattform

Under många år har kommunen visat på goda ekonomiska resultat. I senaste årsredovisning för 2019 visas ett positivt resultat på över 90 miljoner kronor.

Under drygt tjugo år har vi byggt upp en god ekonomi som idag visar sig vara bra att luta sig tillbaka mot, förklarar Cecilia Jansson.

Staffanstorps kommun har skapat en stark plattform och arbetat utifrån olika scenarier för att kunna möta och stå starka i en tuff period.

Cecilia Jansson, ekonomichef och biträdande kommundirektör i Staffanstorps kommun. Cecilia Jansson, ekonomichef och biträdande kommundirektör i Staffanstorps kommun.

Sparat ”i ladan”

– Ja, vi har sparat i goda tider och byggt upp i ladan för tider som den här. Förutom de beslutade statliga tillskotten finns medel reserverade att nyttjas i tider av vikande konjunktur.

För många kommuner innebär coronapandemin en väsentligt större ekonomisk utmaning. Där är Staffanstorp inte, säger Cecilia Jansson.

Text från: Staffanstorps Aktuellt #3 (2020)