Bästa skolresultat sedan skolan fick ny läroplan

Bild på ett slutbetyg

Årets avgångselever i årskurs nio har presterat över förväntningarna. Årets meritvärde blev 244,4 poäng och gymnasiebehörigheten blev hela 94,86%, vilket kan jämföras med 2019 då meritvärdet var 246,6 och gymnasiebehörigheten var 91,13%.

En del siffror har redan presenterats i media och kan skilja sig som mot dessa. Förklaringen till det är att några elever har läst upp sina betyg på kommunens sommarskola. Siffrorna ovan gäller elever som gått i Staffanstorps kommunala skolor.

– Ett ökat fokus på skolresultat är en del av förklaringen, säger Krister Åkesson, utbildningschef.

– Vårt systematiska kvalitetsarbete håller fokus på undervisningen i klassrummet. Detta tror Ann Edvik, biträdande utbildningschef, är en nyckel till högre skolresultat.

Rätt förutsättningar

Rektorerna på högstadieskolorna berätta om fler tänkbara förklaringar till resultatet.

– Eleverna ges rätt förutsättning genom ett förbättrat elevhälsosarbete, säger Sanna Pröjtz, rektor Baldersskolan.

– Trygghet och trivsel har varit nyckeln till årets goda resultat, säger Johan Svensson, rektor Hagalidskolan.

– Engagerade mentorer som driver på eleverna är en del av detta positiva resultat, säger Jonas Palmqvist Svensson, rektor Hjärupslundsskolan.

Ett snabbt agerande, som fångade in några elever som låg på gränsen till godkända betyg och hade en del frånvaro, är också en del av förklaringarna bakom resultaten.

Grunden läggs i förskolan

Skolresultat presenteras i årskurs nio men grunden till dem läggs redan i förskola samt i låg- och mellanstadiet. En ökad professionalitet från förskola och hela vägen fram till årskurs nio ger högre resultat.