Nya digitala arbetssätt här för att stanna

- Personal och elever gör ett jättebra jobb, håller avstånd till varandra, ser till att tvätta händerna och i övrigt vara försiktiga, säger utbildningschef Ann Edvik.

Vi har lärt oss oerhört mycket nytt under den här korta tiden som lär få stor betydelse även i framtiden, inte bara för skolan utan för hela samhället, tror biträdande utbildningschef Ann Edvik i Staffanstorps kommun.

Det digitala lärandet har fått en rejäl skjuts framåt i Staffanstorps kommun under pandemisituationen.

Orsaken är de nya metoder utbildningsförvaltningen tvingats skapa under covid 19-krisen och de stora kunskaper som inhämtats på kort tid och som i viss mån kan komma att permanentas i framtiden.

– Vi tror att detta får effekter i samhället långt efter det smittspridningen klingat av. Digitalierseringen har gått snabbt under Coronakrisen och kommer att underlätta vår vardag även i framtiden, säger Ann Edsvik.

Sparar tid, pengar och miljö

– Nu vill vi inte gärna tala positiva effekter av covid-19-pandemin som innebär ett lidande för hela samhället. Men vissa saker kan vi se. Hela samhället har skaffat sig nya verktyg för att mötas digitalt. Vi sparar tid och pengar på detta och vi slipper transporter till och från många möten, vilket även miljön tjänar på.

– Jag tänker att vi kommer att fortsätta ha dessa möten på distans, till exempel om några rektorer behöver träffas eller när förskollärare eller lärare ska träffas.

– De fysiska mötena måste givetvis finnas kvar, det är oerhört viktigt att träffas och det längtar vi ju efter inte minst just nu, säger Ann Edvik.
– Men vi tror att vi kommer att arbeta med fler digitala möten i framtiden i mycket högre grad än före covid-19. Den digitala undervisningen är här för att stanna.

Under de senaste månaderna har elever och lärare tränat sig mycket på den digitiala delen. Man har gjort ett fantastiskt arbete ute på skolorna.

– Vi har lärt oss bemästra alla de finesser och verktyg som vi inte kunde tidigare, men som finns inbyggda i de fantastiska programmen. De nya kunskaperna har gjort att digitala möten idag blivit ett bekvämt och tidssparande sätt att arbeta.

”Celltänk” och lagändring

– Det har gjorts ett jättearbete ute i alla förskolor och skolor med olika åtgärder och beredskap för att hindra smittspridningen och undvika de möten mellan människor vi kan.

– Vi har infört ett ”celltänk” som går ut på att vi försöker undvika att blanda klasserna och barngrupperna. En ”cell” är en klass/avdelning och så försöker vi begränsa rörligheten däremellan.

I skollagen har möjligheterna att ge distansundervisning tidigare varit begränsad.

– Men det sker snabba förändringar i lagstiftning och förordningar just nu. Riksdag och regering ändrar regelverket på grund av det som hänt. Jag tror att möjligheter kommer att finnas kvar att fortsätta med detta i framtiden om andra möjligheter är uttömda eller olämpliga, säger Ann Edvik.

Test inför stängning

Som en förberedelse inför en eventuell totalt skolstängning har digital undervisning för hela klasser tidigt i våras testats med en klass vid Hagalidskolan som testpilot.

– Nu tror vi inte det blir så men vi har ändå förberett oss om detta skulle ske genom att elever och lärare testat olika sätt att undervisa och följa undervisningen digitalt med program som Teams och Google.

Programmen är utformade så att läraren ser vilka som är inne i mötet och därmed kan man ha full närvarokoll. Man kan även be de deltagande skriva en kommentar som närvarocheck.

– Testet skedde genom att en hel klass fick vara hemma och delta i undervisningen på distans en förmiddag och en eftermiddag. Man genomförde undervisningen helt enligt schemat med nya inloggningar efter varje rast och det fungerade utmärkt.

Det finns dock en viss begränsning för digital undervisning.

– Det fungerar med elever mellan Åk 4 och Åk 9 men för förskoleklass och årskurs 1 är det svårare, konstaterar Ann Edvik.

Text ur: Staffanstorps Aktuellt #3 (2020)