Tågstopp en vecka i augusti

Petter Holmqvist vid Trafikverket.

Den 22 – 28 augusti stoppas all tågtrafik mellan Malmö och Lund när trafiken kopplas över till de tillfälliga spåren. Bussar sätts in som ersättningstrafik.

Direkt efter överkopplingen börja vi riva upp de gamla spåren, berättar biträdande projektledare Petter Holmqvist på Trafikverket.
Pendlare bör förbereda sig för en besvärlig vecka och den som kan planera sin resa, samåka eller arbeta hemma blir tågstoppet mindre jobbigt.

Under tågstoppet stannar i stort sett all tågtrafik norrifrån i Lund och söderifrån i Malmö och ersättningsbussar sätts in. Viss trafik omdirigeras till Lommabanan. Snälltåget vänder i Eslöv.

De tillfälliga spåren mellan Arlöv och Flackarp i Lund ligger redan på plats i stort sett färdiga.

De ska bara justeras till en aning, sedan kan de tas i bruk, säger Petter Holmqvist.

I sommar bygger vi stödmurar på den sydvästra sidan, sätter stålspont längs med hela Jakriborgsmuren och därefter fortsätter vi med betongarbetet söderut.

Så fort omkopplingen gjorts i augusti inleds arbetet med riva upp den gamla befintliga anläggningen. De gamla kontaktledningarna, stolparna och signalsystemen skrotas. Rälsen som är ganska ny ska sparas för att återanvändas på mindre trafikerade järnvägslinjer på andra håll i landet.

Tillfällig station

När rälsen och annan järnvägsteknisk utrustning väl tagits bort påbörjas schaktarbetet att gräva ner järnvägen. Då inleds också gjutningen av stationsbron mellan Hjärups östra och västra sida samt gjutningen av de permanenta broarna över Vragerupsvägen och Lommavägen.

En tillfällig station upprättas i augusti och för att resenärerna ska kunna nå den skapas en tillfällig gångpassage söderut intill stationsbrons betongfundament.

Målet är att stationsbron ska kunna användas av fotgängare och även cyklister redan våren 2021, alltså om bara ett år. Vi ska även sätta en permanent hiss på den östra av stationsbron som tas i bruk samtidigt med stataionsbron för att underlätta för funktionshindrade, säger Petter Holmqvist.

Arbetet med fyra nya spår fyra meter ned i marken genom Hjärup rullar alltså på, till och med något snabbare än planerat.

Beräknas tas i bruk 2023

Om två år, i augusti 2022, planeras därefter nästa tågstopp. Då ska två av de fyra nya spåren tas i bruk. I december 2023 beräknas alla fyra spåren vara i full drift hela vägen mellan Malmö och Lund.

Mer info om tågstoppet kan du läsa på Trafikverkets hemsida.

Text från: Staffanstorps Aktuellt #3 (2020)