Smittade på särskilt boende för äldre är nu friskförklarade

Covid-19.

Tre personer som bor på Humanas särskilda boende för äldre har tidigare konstaterats smittade av covid -19. Smittan hade även spridits bland personalen. Efter att flera snabba åtgärder vidtagits för att hindra fortsatt smittspridning meddelas nu att samtliga smittade är friskförklarade och boendet är fritt från smitta sedan 7 augusti 2020. 

Humana agerade snabbt redan vid misstänkt smitta och satte in åtgärder i form av omfattande testning bland både personal och boende, boende har fått vara i karantän i sina lägenheter i väntan på provsvar samt utökad användning av skyddsutrustning och ökad bemanning på avdelningarna. Sedan tidigare följer boendet även de rutiner som är framtagna av Region Skåne enhet Vårdhygien Skåne. Utöver dessa rutiner är även skyddsvisir obligatoriskt för samtlig personal i Staffanstorps kommuns vård och omsorg.

Anhöriga och boende har kontinuerligt hållts informerade.

Mer information

Staffanstorps kommun kommer också fortsättningsvis kontinuerligt och öppet informera kring händelseutvecklingen kring corona/covid-19 i kommunen. Sedan tidigare har sju fall av covid-19 konstaterats i kommunen. 

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sjukvård och myndigheter där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Här besöker du sidan Coronaviruset (covid-19).