Felaktig artikel i Skånska Dagbladet

Med anledning av att Skånska Dagbladet den 15 augusti publicerade en helt felaktig artikel om Staffanstorps kommuns hyresavtal med Staffanstorps Kommunfastigheter AB kommer här ett klargörande kring avtalen. Det handlar om avtal för olika skolor och förskolor, rådhuset, badhuset med flera.

Skånska Dagbladet skriver i rubriken: ”Kommunens avtal saknade underskrift” och i artikeln påstås det på flera ställen att Staffanstorps kommun (hyresgästen) och Staffanstorps Kommunfastigheter AB (hyresvärden) inte haft några påskrivna – och därmed giltiga – hyreskontrakt.

Artikeln bygger i huvudsak på en rapport från kommunrevisionen. Denna rapport innehåller tyvärr allvarliga faktafel, något som Skånska Dagbladet nu okritiskt för vidare till sina läsare.

Skånska Dagbladet har inte bemödat sig med att titta på avtalen eller att kontakta någon ansvarig för dessa frågor på kommunen.

En enkel slagning i kommunens diarium visar att avtalen är påskrivna sedan snart femton år.

Kommunen kommer med anledning av den felaktiga artikeln att begära rättelse från Skånska Dagbladet.

Per Almström

Kommundirektör

Staffanstorps kommun