Invigning av nya klassrum på Hjärups skola

Åsa Ekstrand och Karin Servin Karlsson

I samband med skolstarten invigdes tre nya klassrum på Hjärups skola. Skolan har nu tre paralleller från förskoleklass till årskurs sex. För ungefär ett år sedan beslutade kommunstyrelsen om ombyggnationen. Arbetet med ombyggnationen har pågått under våren 2020. De nya klassrummen är i lokalerna som tidigare varit vårdcentral och sedan förskolan Hjärtat. Det är eleverna i årskurs tre som kommer ha sina klassrum och sitt fritidshem i de nya lokalerna.

– Äntligen så får vi det utrymme vi längtat efter. Nu kan fritidshemmet bli fritidshem igen och alla elever får en bra lärmiljö under hela sin skoldag, säger rektor Karin Servin Karlsson.

– Det känns skönt att vi nu har två jämnstora F-6-skolor i Hjärup för att kunna möta efterfrågan av skolplatser i dessa åldrar, säger utbildningschef Krister Åkesson.

Lokalerna invigdes genom att utbildningsnämndens ordförande Åsa Ekstrand (M) och rektor Karin Servin Karlsson klippte bandet.