Ordningsvakter tillbaka i Staffanstorp

Ordningsvakter i Staffanstorps kommun.

För närmare två år sedan gick tillståndet ut. Nu får Säkerhetsenheten fler verktyg att göra Staffanstorps kommun tryggare när ordningsvakter åter igen patrullerar i kommunen. 

Vårt samarbete med polismyndigheten är väldigt bra och vi kommer fungera som polisens förlängda arm, säger Sebastian, gruppchef för ordningsvakterna i Staffanstorps kommun.

 Vårt arbetssätt kommer inte att förändras men däremot får vi nu fler befogenheter, säger Maria, en av ordningsvakterna i kommunen.

Staffanstorps kommun var en av de första kommunerna med att anställa egna ordningsvakter för två år sedan. Ett tillstånd utfärdades av polismyndigheten fram till den 31 december 2018. Efter det har Säkerhetsenhetens vakter arbetat vidare utan de utökade befogenheterna man får som ordningsvakt. Nu har Polisen gett nytt klartecken för ordningsvakter att patrullera och upprätthålla säkerheten i kommunen.

– Under 2017 lanserade jag, till många kommuninvånares glädje, idén om att skapa en särskild säkerhetsenhet med ordningsvakter för att öka tryggheten i samhället. Det har varit mycket diskussioner kring tillståndet, men vår säkerhetsenhet har hela tiden gjort ett mycket värdefullt jobb i tätt samarbete med polisen, säger Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Arbetet med att upprätthålla ordningen och att förhindra brott kommer nu att bli enklare. Vårt arbete mot kriminalitet kommer aldrig att upphöra, fortsätter Christian Sonesson.

Ordningsvakt. Foto: Andreas Holm.

 

Vid den senaste trygghetsmätningen (2019) som gjordes av Polisen och kommunerna pekade resultatet på en ökad trygghet bland invånarna i Staffanstorps kommun. Med det nya tillståndet är förhoppningen att öka trygghetskänslan ännu mer.

 Vi får många samtal varje dag om stök och bråk. Nu kan vi avvisa, avlägsna och som en sista åtgärd omhänderta de personer som stör ordningen, säger ordningsvakt Maria.

Med tillståndet får nu ordningsvakterna inte bara fler befogenheter utan även bära både batong och handfängsel.

 Vi får fler verktyg men därmed även ett större ansvar. Relationen med människorna är det viktigaste och därför är dialog vårt starkaste vapen, säger Sebastian.