Del av motionsslingan i Gullåkra avstängd

Gullåkra mosse kraftledning Foto: Linnea Saarela

Från den 31 augusti till den 11 september kommer del av motionsslingan på Gullåkra mosse att vara avstängd för allmänheten. Detta i samband med Svenska Kraftnäts arbete med att byta ut befintliga kraftledningar. Avverkning och anläggande av byggvägar kommer att utföras under denna tid.

Fyra ingångar till mossen kommer att stängas, här ser du det avstängda området. Informationskyltar kommer att sättas upp vid varje avstängd ingång till motionsslingan.

Svenska kraftnät förnyar en 42 kilometers 400 kV-ledning mellan stationerna Hurva och Sege. Ledningen närmar sig sin tekniska livslängd och behöver bytas ut mot en modern ledning för öka driftsäkerheten i Malmöregionen. Mer information om projektet hittar du här>>