Årets trygghetsmätning skickas ut

Bild på polisemblem. Foto: Ulrika Vendelbo

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och Staffanstorps kommun årligen en trygghetsmätning. Nu skickas årets trygghetsundersökning ut till kommuninvånare.

Detta är en viktig undersökning för oss och polisen i vårt arbete för att öka invånarnas trygghet. Dels för att få reda på var vi ska lägga våra resurser, dels se att tryggheten ökar. Resultatet ger också ett kvitto på om vi lyckats med våra insatser. Detta är ett verktyg för våra ordningsvakter att fortsätta jobba brottsförebyggande och trygghetsskapande i vår kommun, säger Jennie Andersson, tillförordnad säkerhetschef i Staffanstorps kommun.

För att få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning ställs ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete. Hur ser du på eventuella problem i ditt bostadsområde? Har du varit utsatt för brott under det senaste året? Är du orolig för att vistas ute på kvällarna? I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar för att få ett så bra underlag som möjligt.

– Det är viktigt för oss att många svarar på undersökningen. Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Om du är en av de slumpmässigt utvalda medborgare som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

För att få större kunskap om vad medborgarna har för uppfattning om sin boendemiljö ställs i enkäten frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

Har du fått en enkät i brevlådan? Då hoppas vi du tar dig tid att svara! Din medverkan kommer att vara till nytta för den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten i din kommun.

Så går det till

I år får 72 900 kommuninvånare från 58 kommuner i Skåne och södra Sverige en undersökning hem i brevlådan. Omkring 900 slumpvis utvalda i åldersgruppen 16-85 år från Staffanstorps kommun kommer att få en enkät.

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt.

Undersökningen började att skickas ut den 12 augusti och insamlingen avslutas i oktober. Ett tredje och sista utskick med påminnelse och ett nytt exemplar av enkäten skickas ut i vecka 37. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras på kommunens webbplats i slutet av året.

Här kan du ta du del av förra årets undersökning.

Kontakt

Vid frågor om undersökningen: kontakta Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd, på telefon 010-56 20 200.

Du kan även läsa mer om trygghetsmätningen på Polisens hemsida.