Upprustning av Centrumstigen i Hjärup

Vändplatsen på Centrumstigen Foto Marie Schyllert

Under vecka 37 påbörjas arbetet med att rusta upp vändplatsen på Centrumstigen i Hjärup. I ett första skede kommer markarbetena att utföras, planteringsarbetena kommer att utföras senare i höst när det är mer fördelaktigt att plantera växter.

När arbetet är färdigt kommer vändplatsen bestå av en ny upphöjd växtbädd med ett nytt träd, perenner och olika sorter av lökväxter. Den del av plattytan som är närmst församlingshemmet kommer att göras om till gräsmatta samt få en ny rabatt med buskar, perenner och lökväxter. Samtliga träds växtbäddar kommer att jordförbättras och gödslas för att förbättra trädens vitalitet och tillväxt. De kvadratiska trädringarna kommer att göras om till runda trädringar så att dessa får samma form som den upphöjda planteringen i vändplatsen. Dessa åtgärder kommer att höja platsens upplevelsevärden med en blomning som sträcker sig från tidig vår till sen höst.

Arbetsområde Arbetsområde

Staffanstorps kommuns driftentreprenörer PEAB kommer att utföra arbetet på beställning av Tekniska avdelningen. Vid frågor går det bra att kontakta Tekniska avdelningen via medborgarkontoret på 046 – 25 11 00.