Besöksförbud på äldreboenden hävs

Flygbild över Staffanstorps centrum.

Den 1 oktober hävs besöksförbudet på landets äldreboenden. Beslutet har fattats av regeringen och grundar sig på att smittspridningen minskar i samhället och att de särskilda boendena har förbättrat arbetssätt och rutiner för att förhindra smittspridningen.

Sedan mars råder besöksförbud på äldreboenden i Staffanstorps kommun. Nu upphävs kommunens beslut kring coronapandemin, som fattades den 12 mars i år, av kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M). Delar av beslutet återkallades redan under sommaren då bibliotek och medborgarkontoret öppnade med begränsade öppettider.

Från och med den 1 oktober upphör besöksförbudet på särskilda boenden för äldre i Sverige. Bedömningen är enligt beslutet gjord utifrån hur smittspridningen ser ut i dagsläget samt utifrån myndigheternas rekommendationer. Beslutet kan komma att omprövas om situationen förändras.

För mer information kring coronapandemin besök Folkhälsomyndighetens webbplats.

Mer information om coronaviruset (covid-19)

Tänk på att hålla avstånd (2 meter rekommenderas) och var noggrann med din handhygien för att undvika risken för smittspridning. Har du förkylningssymptom så stanna hemma. Region Skåne uppmanar dig som sjuk att även testa dig för covid-19. Mer information finns på Provtagning för covid-19 i Skåne.

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sjukvård och myndigheter där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Här besöker du sidan a.