Inventering av dagvattenanslutningar

Rök i ledningsnätet Foto: Stefan Lundström

Under vecka 40 till 46 kommer Pollex AB på uppdrag av Staffanstorps kommun att inventera dagvattensanslutningar till kommunens ledningar. Entreprenören kommer att behöva att beträda er tomtmark ett flertal gånger.

Berörda fastigheter är Furuvägen, Rosenvägen, Snöbärsvägen, Kaprifolievägen, Syrenvägen, Grenvägen, Rotvägen, Granvägen, Hagtornsvägen, Gullregnsvägen och Slånbärsvägen.

Som en viktig del i inventeringen kommer man att föra in rök i ledningsnätet utanför husen. Röken är helt ofarlig. I enstaka fall kommer rökuppträngning att dokumenteras/fotograferas.

  • Vi ber er fylla på vatten i vattenlås, era golvbrunnar, som finns i fastigheten, exempelvis i badrum, pannrum, källare och garage. Detta för att undvika att röken kommer in i byggnaden.

Vi hoppas att arbetet med dagvattenanslutningarna inte ska vålla er några besvär. Tänk på att arbetet görs för att öka effektiviteten i dagvattennätet, så att det ska kunna omhänderta stora mängder regnmängder.

Denna information har gått ut till berörda fastighetsägare.

Ytterligare information om arbetet lämnas av Pollex AB:
Henrik Strand 0705-98 30 63