Upprustning av grusplanen vid Järnvägsgatan

Grusplanen vid Järnvägsgatan

Måndagen den 12 oktober påbörjas arbetet med att rusta upp grusplanen vid Järnvägsgatan. Arbetet kommer att utföras i två etapper och beräknas vara klart vecka 51.

Ytan kommer att delas in i två delar. Asfaltbelagd del för återvinningsstationen med gräsyta söder om stationen och en asfaltbelagd del för cirka 15 parkeringsplatser med nya in och utfarter. Ny plantering som separerar parkeringsplatsen med ytan för återvinningsstationen.

Ny gångbana anläggs längs Järnvägsgatans östra sida samt ny belysning  för både parkeringsytan och återvinningsstationen.

Hela ytan kommer att vara avstängd under cirka 1,5 vecka i början av projektet i samband med arbete med dagvatten och belysning.

Etapp 1 är ytan för återvinningsstationen
Etapp 2 är ytan för parkering och plantering

En etapp görs fullt färdig innan nästa etapp påbörjas för att underlätta för besökande till Järnvägskrogen och återvinningsstationen.