Stärker tryggheten för personer med nattillsyn

Paulina Hallgren, avdelningschef på omsorgsförvaltningen och Malin Rönnemalm, biståndshandläggare. Foto: Staffanstorps kommun

Under hösten 2020 har Staffanstorps kommun startat ett pilotprojekt för E-tillsyn, tillsyn utförd på distans. Detta är ett alternativ till fysisk tillsyn för dig som är lättväckt eller för dig som känner ett behov av tillsyn på natten men samtidigt känner ett obehag inför att personal kommer in i din bostad när du sover.

– Vi skapar en trygghet för den enskilde och är en tystare form av tillsyn där vi inte behöver besöka personen mitt i natten och riskera att rubba nattsömnen. E-tillsyn gör det möjligt för dig att bo kvar hemma och samtidigt få behålla din integritet, självständighet och trygghet. Grannar och anhöriga blir inte heller väckta av ljud från bilar, trappor och portar som kan uppstå från nattpersonal inom hemtjänsten, säger Paulina Hallgren, avdelningschef på omsorgsförvaltningen och Malin Rönnemalm, biståndshandläggare.

I pilotprojektet är deltagandet begränsat till fem personer och lika många kameror. Deltagarna kommer att vara personer som sedan tidigare har ett biståndsbedömt behov av nattillsyn i trygghetsskapande syfte. Målet är även att ge den enskilde bättre nattsömn och ett bättre välbefinnande. En rad svenska kommuner, bland andra Kävlinge, Malmö, Lund och Eslöv, använder sig idag av den digitala lösningen.

– Det är en teknisk lösning som blivit populär i flera kommuner. Vi vill testa det och befinner oss just nu i uppstartsfasen av projektet som pågår fram till februari nästa år, förklarar Malin Rönnemalm.

Kameran som används för e-tillsyn. Foto: Staffanstorps kommun Kameran som används för e-tillsyn. Foto: Staffanstorps kommun

E-tillsyn utförs genom en kamera som installeras hemma hos den enskilde där det är personalen vid kommunens nattpatrull som gör tillsynen och ansluter till kamera via en surfplatta. Om allt ser ut att vara i sin ordning stängs kameran igen. Om personalen inte kan se den enskilde i bilden åker personalen ut och gör en fysisk tillsyn i den enskildes bostad.

– Kameran står inte igång hela tiden utan aktiveras endast på valda tider som den enskilde och personalen kommit överens om. Det handlar inte om någon form av kontinuerlig övervakning utan ett hjälpmedel för att ge en ögonblicksbild vid ett par tillfällen under natten, förklarar Malin Rönnemalm.

Till våren görs en analys av projektet. Om det faller väl ut är tanken att det på sikt ska implementeras i verksamheten.

– Vi tror verkligen på denna lösning. Det är också ett led i kommunens digitaliseringsprocess. Vi tittar mycket på vad som finns i välfärdsteknologin och vill vara i framkant för att underlätta främst för den enskilde men även personalen, säger Paulina Hallgren.