Reviderade tillämpningsanvisningar förskola och fritidshem

Reviderade tillämpningsanvisningar vad gäller förskola och fritidshem beslutades av kommunfullmäktige 2020-09-30.

I anvisningarna får du bland annat svar på:

  • Allmän förskola, vad innebär det.
  • Ansökningstid – hur lång tid det tar innan vårdnadshavare får besked.
  • Avgiften för förskola och fritidshem.
  • Varför avgiften på förskola blir högre under december-januari samt maj-augusti.
  • Hur lång tid uppsägningstiden är.

 

Länkar till anvisningarna:

Reviderade tillämpningsanvisningar förskola

Reviderade tillämpningsanvisningar fritidshem