Staffanstorps äldreboenden bland de bästa i landet

Vardaga Roos Park.

Ett av de politiska målen för mandatperioden är att Staffanstorps särskilda boenden för äldre ska vara bland de 25 procent bästa i landet. Nu är målet uppnått, och den stora satsningen på nya boenden har därmed gett önskat resultat.

Redan i början av oktober publicerades resultatet av Socialstyrelsens enkätundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”, vilken visade på kraftigt förbättrade resultat för Staffanstorps särskilda boenden för äldre. Undersökningen ligger också till grund för den rankning som varje år publiceras på kommun- och landstingsdatabasen Kolada. När resultaten nu publicerats står det klart att Staffanstorp har gått från en bottenplacering till att tillhöra de 25 procent bästa i riket. Bland de skånska kommunerna hamnar Staffanstorp på en tredjeplats.

Resultatet visar att den långsiktiga satsningen på att bygga helt nya boenden med höga kvalitetskrav har lönat sig. Byggprocesser tar lång tid, och under några år har vi haft brist på platser i väntan på nya boenden. Det har speglats i resultaten, men nu ser vi att det vänder, säger omsorgsförvaltningens förvaltningschef Leila Misirli.

I brukarundersökningen besvarar de boende en rad frågor om hur de upplever sitt särskilda boende. På samtliga frågor hamnar Staffanstorp antingen bland de 50 procent i mitten, eller bland de 25 procent bästa i riket. Bland de frågor som sticker ut positivt finns frågan om trygghet, tillgång till sjuksköterska och hur man trivs med rummet/lägenheten.

Hela resultatet går att se på Kolada.se.