Covid-19: Beslut för att minska smittspridningen

Staffanstorps kommunvapen

Smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt de senaste veckorna. Åter igen intensifierar Staffanstorps kommun arbetet mot smittspridningen efter Region Skånes regionala allmänna råd angående covid-19.

Folkhälsomyndigheten bedömer att vi nu har en ökad smittspridning i hela landet. Ungefär 120 per 100 000 invånare i smittade. I Skåne sker smittspridningen drastiskt med närmare 9 000 människor som konstaterats smittade av covid-19 i år, cirka 149 per 100 000 invånare. En fördubbling av antalet smittade ha skett jämfört med föregående vecka. Enligt Folkhälsomyndigheten börjar vi närma oss en kritisk punkt inom vården.

Därför införs särskilda och skärpta allmänna råd i Skåne:

 • Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika, till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid genomföras.
 • Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Alla avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga.
 • Alla bör undvika att umgås med andra personer än de som man bor med eller träffar varje vecka.
 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.
 • Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas.

Dessa råd gäller i tre veckor och kan komma att förlängas.

 • Utöver detta har Länsstyrelsen i Skåne beslutat att behålla publiktaket om 50 personer eller färre. Gäller till och med den 30 november.

Tänk på att skydda dig själv och andra från smitta. Var försiktig, använd handsprit, håll avstånd till andra och försök om möjligt att undvika fulla bussar och tåg.

Vi måste alla vara försiktiga i den situation vi nu befinner oss i. Det lokala beslutet fattas för att minska risken för smittspridning i Staffanstorp och Skåne. Vi befinner oss i en ytterst allvarlig situation. Det är och kommer att bli en tuff situation. Därför måste vi göra vad vi kan för att bryta och minska smittspridningen, vilket också är en uppmaning från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne till de skånska kommunerna, säger Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Beslut som fattats i Staffanstorp

Staffanstorps kommun har under året arbetat intensivt med att motverka en eventuell smittspridning.

Besluten grundar sig i följande två prioriteringar:

1. Att skydda kommunens invånare så långt det är möjligt
2. Att skydda våra mest kritiska och utsatta verksamheter

Nu införs åter igen flera restriktioner i kommunen, bland annat:

 • Att från och med den 28 oktober ska samtliga kommunala verksamhetslokaler och anläggningar som är publika och inte en del av kärnverksamheten (vård, skola, omsorg) inte längre vara öppna och tillgängliga för allmänheten. Idrottsanläggningar, badhus, fritidsgårdar, öppen verksamhet med mera stängs därför.
 • Biblioteken i Staffanstorp och Hjärup stängs
 • Att återinföra tillfälliga begränsningar av fysiska möten och besökstider i och till Rådhuset.
 • Större möten, sammankomster eller evenemang ska genomföras på ett coronasäkert sätt och med en begränsning om högst 50 personer
 • Beslutet innebär att Trivselpunkten inte öppnar upp sin verksamhet som planerats under vecka 45, utan skjuts på framtiden.

Idrott för barn och ungdomar

När det gäller idrottsanläggningar är de öppna för:

 • organiserad träning för ungdomar födda 2005 och senare.
 • Observera att samtliga omklädningsrum är stängda.
 • Bråhögsbadet ska var vara öppet för organiserad träning för ungdomar födda 2005 eller senare samt för simundervisning som bedrivs inom ramen för skolverksamheten.
 • Observera även att Smittskyddsläkaren i Skåne betonar att inte genomföra matcher, cuper och tävlingar.
 • Riksidrottsförbundet rekommenderar undvikande av närkontakt.

Den kommunala servicen ska – givet de begränsningar som beslutet innebär – upprätthållas så långt som möjligt under denna period.

Kommunanställda i Staffanstorps kommun

 • Beslut har även fattats om att kommunanställda som har möjlighet ska arbeta hemifrån.
 • Förbud mot tjänsteresor
 • Fysiska möten fortsätter att ersättas av digitala möten
 • Höjd beredskap i verksamheterna

Restriktionerna gäller fram till 17 november. Detta beslut kan komma att förlängas om smittläget kräver det.

Här kan du ta del av beslutet.

Komplettering av beslut gällande idrottsanläggningar och bad.

Region Skånes råd till allmänheten

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.
 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring alltid 112.

Alla har ett ansvar att hejda smittspridningen

Håll ut och ta hand dig och varandra.

Mer information

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att a

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Lägesbild om läget i Skåne