Tekniskt fel gällande Autogiro

Pga av ett tekniskt fel har autogirodragningarna per den siste oktober inte blivit utförda.

Alla autogirobelopp kommer istället att dras 2020-11-05.

Vi beklagar det inträffade.