Skatten blir oförändrad nästa år

Pengar. Foto: Lisbeth Svensson

Kommunalskatten blir oförändrad i Staffanstorps kommun. Beslutet fattades under onsdagens kommunfullmäktige.

Skattesatsen kommer även nästa år 2021 vara 19,54 kronor per intjänad hundralapp för invånare i Staffanstorps kommun.

Under dagen skulle även beslut kring hela budgeten för 2021 fattas. På grund av rådande omständigheter med ökad smitta av covid-19 i samhället genomfördes sammanträdet i en annorlunda och bantad form. Därför beslöt kommunfullmäktiges ledamöter att bordlägga och flytta fram övriga beslut kring budgeten för 2021 till nästkommande fullmäktigesammanträde i december.