”Vår utrustning skapar trygghet för alla”

– Vår utrustning skapar trygghet för alla. Våra vårdtagare känner sig säkrare och vi känner oss tryggare, säger tre av vardagshjältarna i Hemteamet i Staffanstorps kommun, undersköterskorna Monica Alm, Marilena Stellea och Sara Esbjörnsson som här flankerar enhetschef Maria Nilsson.

Läs mer

Staffanstorp vill vara kvar i Kommunförbundet Skåne

Staffanstorp kommuns ambition är att vara kvar som medlem i Kommunförbundet Skåne. Beslutet fattades under kommunfullmäktiges senaste sammanträde.

Läs mer