Staffanstorp vill vara kvar i Kommunförbundet Skåne

Rådhuset i Staffanstorp. Foto: Johanna Liwenborg

Staffanstorp kommuns ambition är att vara kvar som medlem i Kommunförbundet Skåne. Beslutet fattades under kommunfullmäktiges senaste sammanträde.

Det var i april förra året som kommunen begärde utträde ur Kommunförbundet Skåne, nuvarande Skånes kommuner, efter kritik mot bland annat höga avgifter för medlemmarna och att förbundet lagt alltför mycket resurser och tid på frågor som inte var till direkt nytta för medlemmarna.

Staffanstorp kommuns beslut ledde till ett förändringsarbete av Skånes kommuner, bland annat genom att effektivisera organisationen, ändra stadgarna och införa en ny styrmodell. Den 27 mars kom kommunen och förbundet i en gemensam avsiktsförklaring överens om att omedelbart avbryta pågående insatser och arbete i utträdesprocessen. Bland annat hade då förbundet fattat beslut om att totalt sett minska avgifterna för medlemskommunerna.

Tack vare vårt agerande inleddes ett omfattande reformarbete i Skånes kommuner. Ett väl fungerande, ändamålsenligt inriktat och rätt dimensionerat förbund ligger i samtliga skånska kommuners intresse, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).

På kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november fattades ett enhälligt beslut att återta begäran om utträde ur Kommunförbundet Skåne (Skånes kommuner) och kvarstå som medlem även efter den 31 december 2020. Ärendet tas upp av Skånes kommuner på ett styrelsemöte i december.

Ta del av protokollet från kommunfullmäktige gällande beslutet här.