Konstaterade fall av covid-19 på Magnoliagården

Covid-19.

Covid-19-smitta har konstaterats på äldreboendet Magnoliagården, både bland personal och boende. Intensiv smittspårning pågår i samverkan med Region Skånes smittskyddsläkare och enhet för vårdhygien.

På boendet bedrivs nu ”kohortvård” enligt rekommendation från och i samråd med Vårdhygien. Kommunen har daglig kontakt med Förenade Care som driver boendet, och gemensamt säkerställs att de regler och rutiner som finns för denna typ av situation följs.

I Skåne finns idag smitta på cirka 40 särskilda boenden, och en ökad smittspridning i övriga samhället innebär risker för att smittspridningen även ökar inom kommunernas verksamheter. I Staffanstorp arbetar vi aktivt för att vidta åtgärder för att hindra smittspridning, och följer de råd, riktlinjer och rutiner som tas fram av Folkhälsomyndigheten och Region Skåne.

Staffanstorps kommun kommer också fortsättningsvis kontinuerligt och öppet informera kring händelseutvecklingen kring corona/covid-19 i kommunen.

Mer information

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att a