Så hanterar skolorna coronapandemin i höst

- Personal och elever gör ett jättebra jobb, håller avstånd till varandra, ser till att tvätta händerna och i övrigt vara försiktiga, säger utbildningschef Ann Edvik.

Smittotalen har under hösten åter ökat i Skåne och hela landet. Skolorna är fortsatt öppna, men arbetet intensifieras ytterligare för att motverka smittspridningen. Staffanstorps Aktuellt ställde några frågor till biträdande utbildningschef Ann Edvik. 

Hur hanterar ni den ökande coronapandemin i skolorna och förskolorna i Staffanstorps kommun?

Personal och elever gör ett jättebra jobb på våra skolor och förskolor. Man håller avstånd till varandra, ser till att tvätta händerna och i övrigt vara försiktiga. När det går håller man ett ”celltänk”, till exempel att olika klasser inte träffar varandra i samma utsträckning som tidigare. Vi utför även extra städning av kontaktytor och toaletter för att inte driva smittan vidare. Lämning och hämtning av elever till skolan eller fritidshemmet sker utanför lokalerna. Man undviker fysiska möten och har till exempel hållit föräldramöten och skolråd digitalt denna höst.

Det finns affischer uppsatta med påminnelser om hur vi ska förhålla oss för att minimera risken för att sprida smitta.

Får ni många frågor om smitta från kommuninvånarna?

Vi får frågor om hur länge man behöver låta sitt barn vara hemma vid sjukdom. Vi har informerat på Vklass regelbundet när ny information funnits från Folkhälsomyndigheten. Just nu har vi fått frågor om varför vi inte stänger ner skolan när det finns bekräftade smittfall på någon skola.

Vi har haft en samverkanskonferens med Smittskydd Skåne om den frågan, och stängning av skolor är möjligt om det finns så många i personalen som är sjuka att undervisningen inte går att genomföra, om smittspridningen är så spridd att det bedöms lämpligt av smittskyddsläkare att stänga skolan en period eller när regeringen beslutar om stängning, såsom det gjordes i våras för gymnasiet. Enligt Smittskydd Skåne har de inte i något fall rekommenderat att stänga en skola utifrån smittrisken hittills, enligt deras information från 13 november.

Vi har regelbundna digitala möten med rektorerna för förskolan och skolan för att sprida ny information, följa upp de frågor som finns, samordna våra insatser och följa hur frånvaron ser ut på våra enheter. Kommunledningen följer också hur frånvaron ser ut. Det goda samarbetet som finns i kommunen är extra viktigt i ett sådant här läge.

Möter ni mycket oro och rädsla på våra skolor och förskolor?

Det ser olika ut, några känner ett lugn och är inte särskilt oroliga, andra känner sig mer oroliga över situationen. Vi har full förståelse för att pandemin väcker oro och rädsla. Rektorerna får en del frågor, både från personal och från vårdnadshavare.

Vi ska komma ihåg att barn och unga smittar varandra och vuxna i liten utsträckning. Personal och barn i förskola och skola har inte drabbats i högre utsträckning än andra grupper i samhället, trots att vi har haft förskolor och skolor öppna under hela pandemin.

Vi är tacksamma för den förståelse vi möter från vårdnadshavarna i det här läget. Det är en annorlunda period och tidvis har skolor och förskolor en del personal borta på grund av de stränga direktiven att stanna hemma vid minsta symtom. Då blir det ett pussel på morgonen för att omfördela personal så att dagen kan genomföras.

Finns det risk att någon förskola eller skola måste stänga för att det är för många sjuka?

Det hoppas vi att vi ska slippa. Vi har en handlingsplan som följs när det är många som är frånvarande och hittills har vi inte tvingats att tillfälligt stänga någon enhet. Om det ändå skulle bli aktuellt kommer berörda vårdnadshavare att bli informerade, distansundervisning kommer att hållas och skolan håller öppet för de vårdnadshavare som har samhällsviktiga arbeten, såsom arbeten inom sjukvård och räddningstjänst. Erfarenheten från i våras när det var distansundervisning på gymnasiet var att studieomotiverade elever och elever med stödbehov hade svårare när de inte var i skolan. Men som sagt hoppas vi att det ska kunna undvikas.