750 000 kubikmeter jord ska fraktas bort

Marie Minör. Foto: Ivar Sjögren

Vi förstår att det är litet jobbigt för er som ska ta er från den ena sidan av Hjärup till den andra. Men vi ber er hålla ut, det blir mycket bättre snart, säger Marie Minör på Trafikverket.

Vi kommer att behöva flytta övergångar samtidigt som arbetet fortskrider men vi lägger kontinuerligt ut info detta på vår webbsida och sociala medier. Håll koll här så får ni alltid den senaste informationen.

Se mer info om detta längst ner.

Så fort det veckolånga stoppet av tågtrafiken genom Hjärup var över tidigt i höstas inleddes nästa fas – att riva upp de gamla järnvägsspåren med en specialmaskin samt gräva sig ner och frakta bort 750 000 kubikmeter jord!

Själva avstängningen i slutet av augusti och påkopplingen på de tillfälliga spåren gick bra. Tidsplanen var tajt, men allt var planerat in i minsta detalj och det jobbades dygnet runt.

Fyra meter ner

StaffanstorpsAktuellt stämde träff med Trafikverket i Hjärup för en avstämning. Vad sker härnäst i Hjärup i det gigantiska arbetet att anlägga fyra spår mellan Lund och Malmö.

Nu har vi börjat schaktarbetena för den permanenta järnvägen som ska grävas ner fyra meter här i Hjärup och sex meter i Åkarp.

Nedsänkningen startar norr om Hjärup. När tågen om två år rullar genom Hjärup ligger spåren fyra meter ner mot idag, säger projektledare Marie Minör.

Nedsänkningen sker dels för att dämpa bullret från tågtrafiken och dels för att skapa bättre förbindelser över spåren, inte minst genom den nya 25 meter breda stationsbron.

Vi börjar nu även bygga den nya bron över Vragerupsvägen. Den tillfälliga blir kvar till 2022 när vi skiftar över till de nya permanenta spåren.

Jord till Malmö hamn

Det är stora jordmassor som fraktas bort när spåren grävs ner. Totalt 750 000 kubikmeter vilket innebär runt 50 000 lastbilstransporter jord.
Huvuddestination för leran är Malmö hamn där den ska användas för en ny invallning i havet.

Det är bra jord och tät lera som lämpar sig perfekt för invallningen av hamnen, konstaterar Marie Minör.

50 000 kubikmeter av jorden ska stanna i Hjärup, i det nya bostadsområdet Västerstad väster om järnvägen.
Ännu ett jättejobb är upprivningen av den gamla rälsen som just nu genomförs med hjälp av en speciell spårborttagningsmaskin.

Allt material fraktas bort och allt som är friskt lagras och återanvänds vid mindre järnvägsarbeten runt om i hela landet.

”Håll ut, det blir snart bättre”

Den nya stationen i Hjärup öppnar 2022 samtidigt som tågen flyttar över till den nya permanenta spåren. Alla tillfälliga installationer och anläggningar bryts då upp och monteras ner och Banvallsvägen flyttas tillbaka till sin ursprungliga plats.
Men än återstår ett par år för Hjärupsborna att leva med en jättebyggarbetsplats in på knuten.

Mer information

Webben: Trafikverket.se/fyrsparet
Facebook: Sök på ”fyrspåret”
Instagram: Sök på ”lund_arlov4spar”

En specialmaskin river upp och fraktar bort den gamla rälsen. Foto: Trafikverket En specialmaskin river upp och fraktar bort den gamla rälsen. Foto: Trafikverket.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt