Covid-19: Kommunal service under coronapandemin

Rådhuset. Foto: Staffanstorps kommun

Staffanstorps kommun införde åter igen begränsningar i den direkta kontakten med kommuninvånare och andra intressenter den 27 oktober. Detta på grund av den ökade smittspridning av covid-19. Den 6 april öppnade Rådhuset och bibliotek med begränsade öppettider och med begränsat antal besökare. Från den 1 oktober öppnades verksamheterna successivt upp.

Observera att nedan information var giltig till och med den 1 oktober 2021.

Vi arbetar vidare – och finns tillgängliga

Staffanstorps kommun kommer i denna utmanande situation att upprätthålla den kommunala servicen så långt det är möjligt. Vid behov av kontakt med Staffanstorps kommun, använd i första hand telefon och e-post. Våra enheters besökstider har också i flera fall ersatts med utökade telefontider.

Post kan som vanligt lämnas i kommunens brevlåda vid Rådhusets ingång på Stortorget 1.

Nedan har vi samlat kontaktuppgifter till våra vanligaste servicetjänster.

Hitta det du söker efter:

Kring besök

Rådhuset, bibliotek och medborgarkontoret öppnade igen den 6 april 2021 med begränsade öppettider. Mer information publiceras löpande på medborgarkontorets hemsida https://staffanstorp.se/kommun-och-politik/medborgarservice/medborgarkontoret/ där du även hittar kontaktuppgifter och aktuella öppettider.

Om du har ett bokat besök som ställs in, kommer du att kontaktas om detta.

Observera: Du som besökare blir hämtad utanför ingången av personal. Begränsat antal besökare på grund av coronapandemin.

Socialtjänst- och omsorgsärenden där besök är nödvändigt (exempelvis akuta fall) sker efter överenskommelse med handläggare.

När nya beslut fattas kommer detta att publiceras på vår webbplats staffanstorp.se

Digitala distansmöten

Möjlighet till möte med kommunens personal via Skype, Microsoft Teams eller Apple Facetime finns, och kan avtalas i förväg med berörd expert/handläggare på Staffanstorps kommun.

Instruktioner för hur man bokar/kopplar upp ett Skype-möte med Staffanstorps kommun finner du här: Instruktion skapa Teams-möte externt

Mer information finns på respektive verksamhets webbsida.

Mer information om coronaviruset (covid-19)

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sjukvård och myndigheter där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Här besöker du sidan a.

Medborgarkontoret

Bibliotek och medborgarkontoret öppnar den 23 augusti med ordinarie öppettider. Mer information publiceras löpande på medborgarkontorets hemsida https://staffanstorp.se/kommun-och-politik/medborgarservice/medborgarkontoret/ där du även hittar kontaktuppgifter.

Medborgarkontoret och kommunens verksamheter nås via:

Telefon: 046-25 11 00 eller e-post medborgarkontoret@staffanstorp.se

Felanmälan och frågor under dagtid hanteras av Medborgarkontoret på telefon 046-25 11 00 eller så kan du felanmäla direkt här på webben >>

Fler kontaktuppgifter hittar du på vår sidan Kontakt & Felanmälan.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet omfattar bland annat socialtjänst (individ- och familjeomsorg), arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning och integration.

Vi nås via kommunens växel, 046-25 11 00, måndag – torsdag kl. 8-16.30 och fredag kl. 8-15.

  • Vi har en jourtelefon för akuta ärenden gällande försörjningsstöd eller beroendeproblematik.
    Telefon: 0730-48 60 03.
    Telefontid: måndag – fredag kl. 9-12 och 13-16 (OBS endast till kl. 15 på fredagar).
  • Om du vill anmäla oro för ett barn/ungdom eller vill ansöka om stödinsatser för barn/ungdom/familj kontaktar du mottaget för barn och familj.
    Telefon: 046-25 11 18.
    Telefontid: måndag till fredag kl. 10-12. Vid akuta ärenden nås mottaget även måndag-torsdag kl. 9-16:30 samt fredag kl. 9-15, men då ber vi dig att lämna ett meddelande så ringer vi upp så snart vi kan.

Inträffar något akut av social karaktär under kvällar och helger finns Sociala jouren Syd att kontakta. Sociala jouren Syd nås via larmnummer 112. Mer information finns även på webbplatsen om Sociala jouren.

För mer information och kontaktuppgifter till övrig verksamhet inom arbetsmarknadsförvaltningen:

Omsorg

Senior och äldreomsorg

Stöd i hemmet

Biståndsbedömning görs av biståndshandläggare, enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrande (LSS). Telefon till mottaget är 046-25 11 04. Enhetschef för biståndsbedömningen är Susanne Bäckström telefon 046-25 12 10.

Hemsjukvård

För att öka tillgängligheten har sjuksköterskeorganisationen aktiverat ett direktnummer där man som privatperson alternativ samverkanspartner kan nå en sjuksköterska på.
Telefonen är öppen för samtal helgfri måndag – fredag, kl. 13.00-14.30.
Andra tider på dygnet finns det möjlighet att lämna meddelande, så ringer ansvarig sjuksköterska tillbaka närmaste vardag.

Tfn. 046-25 11 95.

Rehabilitering

Du når Rehabenheten på telefon 046-25 11 32; våra telefontider är mån-tors 8.00–11.00, fred 10.00–12.00

Särskilt boende

För att få flytta till ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut. Om du vill ansöka om särskilt boende kan du kontakta kommunen, 046-25 11 04, omsorg@staffanstorp.se.

Demensvård: Susanne Bresby, Silvia/demenssjuksköterska. Tfn. 046-25 12 09

Anhörigstöd

Anhörigsamordnaren Pia Williams når du på telefon 046-25 12 23

Färdtjänst

Rätten till färdtjänst utreds enligt lagen om färdtjänst och prövas av kommunens biståndshandläggare. Ansökan gör du skriftligen. I vissa fall kan läkarintyg begäras. Kontakta oss gärna för mer information på 046-25 11 04.

Funktionsnedsättning

På kommunen, avdelningen för vård och omsorg, arbetar biståndshandläggare och LSS-handläggare med att hjälpa dig att hitta rätt form av stöd och omsorg som du behöver för att kunna bo, arbeta, eller delta i fritidsaktiviteter. Dem når du via omsorg@staffanstorp.se eller 046-25 11 04.

Hjälpmedel

Du når Rehabenheten på telefon 046-25 11 32; våra telefontider är mån-tors 8.00–11.00, fred 10.00–12.00.

Fritidsgruppen

På uppdrag av Staffanstorps kommun erbjuder Attendo LSS ett blandat program med olika aktiviteter för att bidra till en aktiv fritid. De flesta aktiviteterna utgår ifrån Åkershus 26 korttids och fritidsenhet på Åkershusvägen 26, 245 37 Staffanstorp.
Verksamhetschef: Ann-Charlotte Paulsson, tfn. 0768-45 60 10,

Anhörigstöd psykisk ohälsa

I Staffanstorp erbjuder vi stöd till er som stödjer/hjälper någon med psykisk ohälsa. Har ni frågor eller vill prata kontakta Taina Ahola tfn. 046-25 15 37.

Personligt ombud

Kontakta personligt ombud Jonna Frisch, 0768-56 53 27.

Kontaktuppgifter till Trivselpunkten vid frågor: 046-25 12 99.

 

Utbildning

Kontakter

Utbildningschef

Krister Åkesson
046-25 12 13
Ansvar för all verksamhet inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola. Leder utbildningsförvaltningen, biträdande utbildningschef, avdelningschef myndighet och administration, avdelningschef nyanländas lärande, verksamhetschef centrala barn- och elevhälsa.

Biträdande Utbildningschef

Ann Edvik
046-25 13 10
Ansvarar för kvaliteten i förskola, fritidshem och skola. Leder rektorer i skola och förskola samt utvecklingsledare och IKT-pedagog.

Avdelningschef myndighet och administration

Anne Björcke
046-25 12 88
Handlägger ärenden frågor och beslut kring myndigheter såsom Skolinspektionen och BEO. Ansvarar för tillsyn av fristående förskolor. Utbetalningar till gymnasieskolor. Frågor kring skolplaceringar för nyinflyttade, busskort, taxiresor för elever, inackorderingsbidrag, resebidrag, sommarpraktik, gymnasieelever utanför kommunen, skolmåltidsavgift gymnasiet. Leder den administrativa personalen på utbildningskontoret.

Utvecklingsledare

Johan Lindblad
046-25 12 19
Utvecklingsledare för förskola och skola. Samordnar och leder nätverksträffar. Administrerar statsbidrag, statistik och skolblad.

Utbildningssamordnare grundskola

Gustav Hultqvist
046-25 12 92
Systemansvar Extens, administration av tilläggsbelopp, skol- och förskoleadministratörsnätverk. Rapporter till SCB, grundskoleskjutsar (skolbussar), skolval och skolplacering inför f-klass och åk 7.

Handläggare

Maria Björk Olin
046-25 12 89
Frågor som rör förskola både kommunal och fristående förskola, frågor gällande fritidshem i vår kommun eller annan kommun. OB förskola, Systemförvaltare -IST förskola. Förskola/fritidshem i annan kommun eller från annan kommun. Interkommunal ersättning.  Debitering av förskole- och fritidshemsplats.

Administrativ assistent

Mia Twedberg
Huvuduppgifter: lokalbokningar, beställningar och förekommande administrativa göromål.

Digitaliseringsstrateg

Niklas Bäcklin
046-25 12 91
Strategiskt och samordnande arbete kring IT i förskola och skola. Företräder utbildningsförvaltningen i kontakten med leverantörer av hård- och mjukvara.

Utvecklingsledare IKT

Pernilla Backe
046-25 15 00
Utbildning och rådgivning angående frågor som rör IT som ett pedagogiskt verktyg i skola och förskola. Vklass. Redaktör för Pedagog Staffanstorp.

Lokalstrateg

Amir Nuhanovic
046-28 71 873
Företräder utbildningsförvaltningen i samarbetet med våra hyresvärdar och i byggprocesser.  ​Stödjer rektorer i andra lokalrelaterade frågor, såsom städ och brandskydd. ​Bevakar lokalförsörjningsbehovet för utbildningsförvaltningen. Delar sin tjänst med kommunstyrelseförvaltningen som lokalplanerare.

Förskola/familjedaghem

Ansökan görs via Mina Sidor. Du behöver inte vara inloggad för att ansöka om plats. Om ditt barn har skyddad identitet ska du inte använda e-tjänsten för din ansökan. Kontakta Utbildningsförvaltningen på tfn 046-25 11 00 så hjälper vi dig med din ansökan. Via Mina sidor kan du ansöka om plats, besvara erbjudande om plats, göra ändringar eller säga upp din plats. För att kunna logga in på Mina sidor behöver du ett BankID. Om barnet har två vårdnadshavare krävs att båda har BankID. Bor du inte i kommunen men ska flytta hit, kan du följa länken till mina sidor och välja fliken ”Ansök om förskola” utan att logga in.

Kontaktuppgifter till förskolor/familjedaghem finns på hemsidan eller via kommunens växel 046- 25 11 00

Grundskola

Se kontaktinformation till skolor på hemsida eller ring 046-25 11 00

Särskola:

För mer information kontakta:
Kommunens centrala barn- och elevhälsa 046- 25 11 92
Samordnare för särskola: Pia Lindqvist 046-251151

Studievägledare:

Kontaktuppgifter på hemsida eller växel 046- 25 11 00

Handläggning av frågor om gymnasieutbildning utanför kommunen

Utbildningsförvaltningen handlägger frågor om gymnasieutbildning, resekort, inackorderingstillägg och skolmåltidsavgift för gymnasieelever.

Kontaktperson Anne Björcke 046-25 12 88

Se senaste nytt från svenska myndigheter:

Skolverket  – https://www.skolverket.se/

MSB – https://www.msb.se/

Länsstyrelsen – https://www.lansstyrelsen.se/skane.html

Central barn- och elevhälsa

I den centrala barn- och elevhälsan arbetar psykologer, specialpedagoger och speciallärare, kuratorer, skolsköterskor, samt skolläkare.

tf Verksamhetschef Christian Servin tel 046-25 11 92.

Psykologer

Leg. psykolog Johanna Narbe tel 046-25 14 63.

Leg. psykolog Kasper Köhler tel 046-25 14 85.

Leg. psykolog Ronja Stefansdotter tel 0721-72 98 45

Leg. psykolog Johanna Steen tel 0734-48 79 10

Skolsköterskor

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, Margareta Dellhede,
Tel 046- 25 11 87

Margareta Dellhede (Kometskolan, Kyrkheddinge skola) Tel 046-25 11 87

Gunilla Nilsson (Gullåkraskolan) Tel 046-287 18 33

Anette Karsch (Hjärups skola) Tel 046-25 15 14

Hanna Belding (Baldersskolan) Tel 046-25 13 59

Margareta Dellhede (Stanstorpsskolan, Vita Villan) Tel 046-25 11 87

Jenny Linderståhl (Hjärupslundskolan/Tiden, Tottarps skola) Tel 046-287 17 89

Ulrika Lilja (Uppåkraskolan) Tel 046-25 16 35

Isabel Röme (Mellanvångsskolan) Tel 046-25 11 56

Margurite Reimertz (Hagalidskolan) Tel 046- 25 13 05

Cecilia Lynhagen (Staffanstorps Montessori) Tel 046-25 13 66

Skolkurator

Josefine Svensson (Uppåkraskolan, Hjärups skola) Maria Svensson (är föräldraledig)
046-25 11 50

Sanna Haddadi (Hagalidskolan)
046-25 13 05

Maria Söderdahl (Baldersskolan, Staffanstorps montessori)
0709-35 16 36

Anneli Santesson (Hjärupslundsskolan)
046-251171

Linn Östergaard (Kometskolan, Gullåkraskolan)
0721-72 62 84

Erik Svensson (Kyrkheddinge skola och Stanstorpskolan)
046-25 11 29

Ylva Arnrud (Hjärups skola, Tottarps skola)

046-25 12 52

Specialpedagog

Kim Hansson (arbetar mot skolan)
0709-35 17 38

Margaretha Molin (talpedagog, arbetar mot skolan)
0709-35 17 78

Åse Persson , Anna Skorup (arbetar mot förskolan)
0709-35 17 80 / 046-287 17 80

Maj-Helen Wahnström (arbetar mot förskolan)
0709-35 17 35

Cecilia Åhlander (arbetar mot förskolan)
0709-35 17 81

Stadsbyggnad

Bygglov

Du kan komma i kontakt med bygglovsenheten genom bokade Skype-eller teamsmöten, via telefon eller e-post, bygglov@staffanstorp.se. Besökstiderna har ersatts med nedanstående telefontider:

Måndagar, tisdagar och fredagar klockan 10.30-12:00 samt torsdagar klockan 13:45-15:15. Du når oss via kommunens växel, 046-25 11 00 där du kan fråga efter:

Bygglovshandläggare – för allmänna lovfrågor och specifika frågor om din lovansökan, detaljplanetolkning, gestaltning etc.

Byggnadsinspektör – för allmänna frågor om anmälan, tekniska frågor, tekniskt samråd, start- och slutbesked, tillgänglighet, eldstäder, etc.

Länk till vår digitala broschyr om bygglovsprocessen

Möjlighet att ansöka digitalt finns på  mittbygge.se

Bostadsanpassning: Telefon till handläggare: 046-287 17 93 bygglov@staffanstorp.se

Miljöenheten

Miljöenheten hanterar bland annat frågor inom områdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel.

För mer information kontakta Miljöenheten eller kontakta handläggare genom medborgarkontoret, 046- 25 11 00, så kopplas du vidare.

Serveringstillstånd, tobakförsäljningstillstånd

Se information på hemsida eller kontakta handläggare genom medborgarkontoret, 046- 25 11 00, så kopplas du vidare.

Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen hanterar bland annat drift, underhåll och utbyggnad av kommunens torg, parker, VA-nät samt renhållning.

Kontakta oss i första hand via felanmälan och synpunkter här på webben.

Det går också bra att kontakta oss via medborgarkontoret 046- 25 11 00 så blir du kopplad till rätt tjänsteperson.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsbestämmelser som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna, de handläggs av medborgarkontoret i rådhuset, 046- 25 11 10.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Avfall och renhållning

Vid frågor kontakta i första hand vår renhållningsentreprenör Ohlssons:
tfn: 046 – 70 99 00 e-post: staffanstorp@ohlssons.se

Om du inte får svar på din fråga via Ohlssons går det bra att kontakta ansvarig tjänsteman på kommunen via växeln: 046-25 11 00.

Vatten och avlopp

För frågor angående vatten- och avloppsfakturor samt flyttanmälan kontakta Staffanstorps Energi på 046-280 43 00.

Ansluta till VA-nät (VA-anmälan görs på blanketten Servisansökan som skickas till oss på Tekniska enheten). Tillfällig vattenavstängning hanteras av reningsverkets personal som kontaktas på telefonnummer: 070-325 12 97.

Kartor

Frågor angående nybyggnadskartor, utsättningar, lägeskontroller, stomnät, projekteringsunderlag och övriga mätfrågor kontakta Anders Nilsson, 046-25 14 21.

För frågor kring primärkartan och adresser, kontakta Birgitte Persson, 046-25 14 40.

Annie Sundberg svarar gärna på frågor kring geografisk informationsteknik, 046-25 11 89.

Kontakta gärna chefen för geoinfo Sebastian Andrén Gaudin 046-25 16 73, för mer information om verksamheten och våra tjänster.

 

Kultur och fritid

Kommunala lokaler hyrs inte ut för närvarande. Se kommunens hemsida eller ring 046-25 11 00.

Badet

Vi öppnar upp inomhusbadet lördagen den 28 augusti 2021 med försiktighet för besökarnas och personalens säkerhet.

Därför startar vi inte upp alla verksamheter samtidigt.

Vattengympa startar på tisdagar och torsdagar klockan 13.00 med start vecka 37.

Bastu på vardagar, tisdag -fredag från klockan 12.00 samt helger med begränsningar.

Skolsim för årskurs 2 elever startar 1 september. Simskolor startar 8 september.

Öppettiderna är som de brukar på innesäsong.

Vi ber alla följa gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och respektera skyltade hänvisningar i anläggningen.

För uppdaterad information besök Bråhögsbadets webbplats eller ring 046-25 13 40.

Biblioteken

Den 6 april 2021 kommer biblioteken åter att öppna.

Öppettider och mer information publiceras löpande på bibliotekens hemsida där du även hittar kontaktuppgifter.

Idrottsanläggningar

Idrottsanläggningar är åter öppnade med vissa restriktioner. För bokning eller information kontakta idrottshallar@staffanstorp.se, eller ring 046-251174.

Musikskolorna

Musikskolornas verksamhet i Medborgarhuset har öppnat upp för elever.

Läs mer om samtliga musikskolors verksamhet här: Musikskolor i Staffanstorps kommun

Konsthallen

Från den 10 april öppnar Konsthallen. Läs mer information på Konsthallens hemsida.

Följ senaste nytt på Konsthallens Instagram eller Kultur Staffanstorp på Facebook.

Ung i Staffanstorp

Från den 2/6 är Ung i Staffanstorp åter öppet för kommunens unga mellan 10-17 år med vissa restriktioner. Föranmälan krävs för de flesta aktiviteter. Se mer på www.ungistaffanstorp.se

Frågor eller mer information till fritid@staffanstorp.se eller 046-251169.

Kansli, konsumentvägledning, säkerhetsenheten

Kansli

E-post: kansli@staffanstorp.se
Telefonnummer: 046-251218 samt 046-251479

Konsumentvägledning

Måndag-fredag, kl. 9-12, då enbart via e-post och/eller telefon med undantag för semester, sjukdom och helgdagar.

E-post  (var god uppge i vilken kommun du bor)
Telefon: 046-25 16 85.

För telefonförfrågningar på andra tider hänvisas till Hallå konsument, 0771-525 525

Säkerhetsenheten

Kontakt: E-post sakerhetsenhet@staffanstorp.se
eller journumret 0722-43 06 69.

Vid akuta situationer ring SOS Alarm på 112 för polis, ambulans, räddningstjänst, jourhavande läkare, giftinformation och flygräddning.

Jourtelefon kvällstid och helger

Jourtjänst för beredskap rörande gata, park, gatubelysning och vatten- och avloppsnät, SOS Alarm 040-676 93 76

Jourtjänst för beredskap rörande kommunala fastigheter, efter växelns stängning 040-93 12 70

Jourtjänst för beredskap angående fjärrvärme, E.ON Sverige AB, Malmö, efter klockan 17, 020-88 00 22

Staffanstorps Energis jour och beredskap för felanmälan på elnät 046-25 95 15

Jourtjänst för Reningsverket 0703-25 12 97

Räddningstjänsten, efter växelns stängning, SOS alarm 040-676 94 50

Social jour. Sociala jouren nås via larmnummer 112 utanför socialkontorets ordinarie öppettider.

Apotekens läkemedelsupplysning

0771-46 70 10 för allmänna frågor om mediciner. Öppettiderna är kl. 8-20 helgfri måndag-fredag, helger stängt.  020-66 77 66, 0771-450 450

BRIS Barnens hjälptelefon – för dig upp till 18.
tel. 116 111. Öppet alla dagar kl. 14-21. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

113 13 – Ringer du när du vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället. Hit kan du även ringa med allmänna frågor om Corona-viruset och Covid-19.

116 000 – Ett larmnummer för försvunna barn som är tillgängligt dygnet runt, året om oavsett i vilket EU-land man befinner sig i. För Sverige>>

Sjukvårdsrådgivningen
Slå endast 11 77 Nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning dygnet runt, året om.

Sjukvårdsupplysning för texttelefonanvändare
0771-11 77 99

Giftinformation i icke brådskande fall
010-456 6700

Jourhavande tandläkare
112

Polis i icke brådskande fall
114 14

Präst
112 begär jourhavande präst

Viltolycka, påkört djur ring 112 och anmäl olyckan.

 

De kommunala bolagen

Kontorslokalerna på Kometvägen 1, hemvist för Staffanstorps Centrum AB, Staffanstorps Energi AB, Staffanstorps Kommunfastigheter AB och Staffanstorps Fibernät AB, håller stängt för externa besök tillsvidare.

Personal nås genom kundtjänst/växel: 046-280 43 00 och e-post: info@staffanstorpscentrum.se eller de kommunala bolagens webbplats.

 

Business Port

Har du frågor kring det lokala näringslivet. Kontakta då Business Port Staffanstorp vd Annika W. Jalgén på e-post: annika.jalgen@businessport.se eller telefon: 0709- 35 00 99.

 

Mer information om coronaviruset (covid-19)

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sjukvård och myndigheter där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Här besöker du sidan a.