Dags för sista etappen av Hjärups park

- Vi förstår att hjärupsborna längtar efter att parken ska bli klar, säger parkingenjör Linnea Saarela. Foto Ivar Sjögren

– Hjärups park blir en stor tillgång för Hjärupsborna som verkligen längtar. Vi får många frågor om hundrastplats, motionsslingor, belysning och annat. Det känns härligt att den sista delen nu är på gång, säger parkingenjör Linnea Saarela på Staffanstorps kommun.

Enligt planerna ska den efterlängtade Hjärups park vara färdig och slutbesiktigad i juli 2021.

De närmaste månaderna består av en hel del byggaktiviteter, byggmaskiner som korsar cykelvägen utmed parken, det kan bli sämre framkomlighet under byggtiden och man bör vara extra observant som cyklist.

Vi vill gärna uppmärksamma Hjärupsborna på att området blir en byggarbetsplats en tid framöver, säger Linnea Saarela.
Det är en stor stadspark som växer fram. Totalt 10 hektar mark som ombildas till natur- och rekreationsområde för invånarna i Hjärup, omgärdad av idrottsplats, skola samt nya och gamla bostadsområden.

Levande yta

Även om Hjärups park snart är färdigställd så ser vi parken som en levande yta, säger Linnea Saarela. Parken ska utvecklas över tid och fyllas med olika funktioner och innehåll allteftersom behov och önskemål växer fram.

Men just i denna sista anläggningsetappen ingår många delar som kommer att bidra till aktivitet i parken, säger Linnea Saarela. Det blir pulkabacke, dagvattendamm, hundrastplats, utegym, vindlande grusgångar och en lekplats.

Vi ska även anlägga flera stora fina planteringar och grusgångarna inom hela parken ska bli belysta.

Ett stort sex ton tungt konstverk av konstnären Helene Aurell i Simrishamn sätts inom kort ut i parken och invigss. Motivet är fornnordiskt med koppling till Uppåkra, men än så länge är skulpturen hemlig.

En stadspark tar form i Hjärup, med både scen, utegym, damm, pulkabacke och hundrastplats. Foto: Ivar Sjögren
Scen för alla

Cykelvägen genom parken är redan belyst och i den sista etappen ska även grusgångarna få belysning. Tanken är att motionärer ska kunna springa längs grusgångarna och avsluta sitt träningspass på utegymmet.

Parken ska fungera som en social mötesplats för hela Hjärup och ska kunna användas för många olika syften, både motion, träning, lek, rekreation och evenemang.

Det finns ett bokningssystem för scenen som vem som helst kan låna kostnadsfritt. Man ringer till Medborgarkontoret och kopplas till tekniska avdelningen som gör bokningen, precis som i Balders Hage, säger Linnea Saarela.

Hjärup NO 3

Färdigställandet av Hjärups park hänger intimt ihop med uppförandet av bostadsetappen Hjärup nordost 3 med upp till 170 bostäder fördelade på flerbostadshus, kedjehus och radhus som gränsar direkt till Parkallén och Hjärups park. Antalet bostäder är en preliminär siffra då alla exploatörer inte har förslag och bygglov färdiga i dagsläget.

De båda projekten har lagts samman och anläggs i en entreprenad. Ansvarig projektledare är Mathilda Jägryd vid tekniska avdelningen på Staffanstorps kommun. Entreprenören som i vinter utför grundläggande anläggningsarbeten med vatten och el och förbereder gatunätet i området heter VBA.

Text och bild: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt